Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH438 Sosyal Değişme ve Din 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere din ve sosyal değişme arasındaki karşılıklı ilişkileri aydınlatıcı bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Perşembe; Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ejder Okumuş,Toplumsal değişme ve din, İnsan Y.,İstanbul 2010 02→ Celaleddin Çelik, Kur’an’da Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996; 03→ Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 4. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1985;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Değişme Kavramı; sosyal değişme faktörleri; Sosyal Değişme Kuramları;Din ve sosyal değişme arasındaki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Değişme Kavramı
2 Sosyal değişme faktörleri: a) Coğrafi konum ve iklim özellikleri, b) Nüfus yapısı ve hareketlilikleri
3 Sosyal değişme faktörleri: a) Göç ve kentleşme b) Ekonomi c) Teknolojik gelişmeler d) Karizmatikşahsiyetler ve toplumsal hareketlilikler
4 Sosyal değişme kuramları a) Büyük boy kuramlar
5 Sosyal değişme kuramları: b)Orta boy kuramlar c) Küçük boy kuramlar
6 VİZE SINAVI
7 Sosyal değişme ve din ilişkileri
8 Dinin toplumsal işlevleri
9 Dinin etkin olduğu sosyal değişme din ilişkileri a) Sosyal değişmeyi engelleyici faktör olarak din
10 Dinin etkin olduğu sosyal değişme din ilişkileri b) Sosyal değişmeyi takviye edici faktör olarak din
11 Sosyal değişmenin etkin olduğu sosyal değişme din ilişkileri a) Dini olumsuz yönde etkileyen faktör olarak sosyal değişme
12 Sosyal değişmeyle birlikte dinin değişimi
13 Kur'an'da sosyal değişme
14 Günümüzde sosyal değişme din etkileşimleri üzerine genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261706 Sosyal değişimin dini hayat ve dini hayatın da sosyal değişim üzerindeki etkilerini daha rasyonel gerekçelerle yorumlayabileceklerdir.
2 1261707 Kur’an’ın mevcut sosyo-kültürel koşullarda nasıl yorumlanacağından kaynaklanan sorunlara dinsel, rasyonel ve bilimsel çözümler sunabileceklerdir.
3 1261708 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri sonuçları dinleyici önünde açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4
2 3 3 4 2 5 4 3 2 4 3 2 3 2
3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek