Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH444 Hz.Peygamber ve Liderlik 927003 4 8 3

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik kavramı ve Hz. Peygamber
2 HZ. peygamber ve liderlik vasıfları
3 bir lider olarak Hz. Peygamberin adil, merhametli olması
4 liderin istişare etmesi ve ileri görüşlü olması
5 Liderin lider yetiştirme çabasında olması ve bunun için uygun kimseleri seçebilmesi
6 Hz. Peygamberin sosyal hayatta liderlik konumu
7 hz. peygamberin siyasi hayatta liderlik konumu
8 hz. peygamberin iktisadi hayatta liderliği
9 hz. peygamberin askeri alandaki liderlik vasıfları
10 liderin affedici, cömert ve kararlı olması
11 liderin grup üyelerine zaman ayırması ve onları dinlemesi
12 liderin örnek ve mütevazi yaşamı
13 liderin yenilikçi olması ve yeni fikirlere eleştirilere açık olması
14 liderin lider yetiştirme çabası ve hz. muhammedin liderliğinin genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264864 hz. peygamberin sosyal hayatta liderlik özelliklerini anlar.
2 1264865 hz. peygamberin siyasi alanda liderlik vasıflarını kavrar.
3 1264866 hz. muhammed'in iktisadi hayatta liderlik özelliklerini tahlil eder.
4 1264867 hz. muhammed'in askeri alanda liderlik özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.