Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVFT738 Scientific Research Methods and Ethic 927001 0 0 6

Dersin Amacı

Öğrenciye bilimsel araştırma adımlarının neler olduğunun öğretilmesi ve araştırma önerisinin hazırlanması, uygulama aşamasında veri toplama, veriyi analiz etme, sonuç ve rapor hazırlanmasının öğretilmesi, araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesinin sağlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şener Büyüköztürk (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık. Veysel Sönmez, Füsun G. Alacapınar (2010), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anı Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi. Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi. Richard M. Zaner (2015). A Critical Examination of Ethics in Health Care and Biomedical Research. Springer International Publishing, Switzerland. A Guide to Research Ethics (2003). University of Minnesota, Center of Bioethics.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel yöntem, araştırma yöntemlerinin gruplandırılması, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, nicel araştırma desenleri, nitel araştırma desenleri, bilimsel raporlama konuları ayrıntılı ve uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilim ve Bilimsel Yöntem, Araştırma
2 Araştırma Süreci: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
3 Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama Modelleri, Deneme Modelleri
4 Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu)
5 Veriler ve Toplanması: Veri, Veri Türleri, Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı, Güvenirlik, Geçerlik
6 Kaynak Tarama Yöntemleri
7 Bilimsel-Akademik Yazım
8 VİZE SINAVI
9 Laboratuvar Çalışmaları, Hayvan Deneyleri, Klinik Araştırmalar
10 Bilim Etiği
11 Araştırma Etiği Kavramı ve Araştırma Etiği İhlalleri, Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri
12 Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği İhlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Çıkar Çatışması
13 Denek Seçimi, Denek Hakları, Yeterliği Olmayan Denekler
14 Araştırma Etik Kurulları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250166 Bilimsel araştırma yöntemlerine yön veren temel kavramları açıklayabilir.
2 1250167 Bilimsel araştırmanın ilk basamağı olan problem aşamasını analiz edebilir.
3 1250168 Veri toplama tekniklerini bilir ve verileri analiz edebililir.
4 1250169 Tez yazımında gerekli olan öneri sunma, kaynak tarama, yöntem belirleme, veri toplama, analiz etme ve raporlama konularını öğrenir.
5 1250170 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
6 1250171 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
7 1250172 Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilir ve uygulayabilir.
8 1250173 Araştırma etiği ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası etikolegal düzenlemeleri bilir.
9 1250174 Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67295 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 67276 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 67277 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 67278 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 67279 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 67280 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 67281 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 67282 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 67283 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 67284 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 67286 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 67294 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
13 67285 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
14 67293 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme
15 67288 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
16 67287 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
17 67290 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
18 67289 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 67292 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
20 67291 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
6 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
7 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
8 4 4 4 3