Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin öğrenme-öğretme süreçlerinin kapsadığı temel terimleri kavrayabilmesini sağlamaktır. Gelişim, öğrenme ve öğretmeyle ilgili kuram, yaklaşım ve modelleri kavrayarak, öğretimi düzenlemede kullanılabilecek öğrenme ilkelerini açıklamak. Çeşitli düzey ve türde eğitim durumları düzenlemek, gelişim ve öğrenme ilkelerini kullanarak, öğrenme kuramlarının üstünlük ve sınırlılıklarını karşılaştırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel Özden, Öğrenme ve Öğretme (Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2005), A. Saban, Y. Özden, Kendini Keşfet (Babil Yayın Dağıtım, Ankara, 2005), A. Boydak, Öğrenme Stilleri (Beyaz Yayınları, İstanbul, 2001) A. Saban, Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar (Nobel Yayınları, Ankara, 2000), N. Bümen, Okulda Çoklu Zeka Kuramı (Pegem A Yayınları, Ankara, 2002), N. Fidan, Okulda Öğrenme ve Öğretim (Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1986)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölüm 1. Gelişim Bölüm 2. Öğrenme Bölüm 3. Öğretim • Öğretme-Öğrenme Model Ve Stratejileri • Öğrenme Ürünleri Ve Öğretim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 33 33
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilginin Doğası ve Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması I. HAFTA.docx
2 Klasik Öğrenme Kuramları ve Öğretim İlkeleri II. HAFTA.docx
3 Beyin Temelli Öğrenme Kuramları ve Öğretim İlkeleri III. HAFTA.docx
4 Öğrenmeye Faklı Bir Bakış: Yapılandırmacılık IV. HAFTA.docx
5 Düşünme ve Öğrenme Tarzımız V. HAFTA.docx
6 Çoklu Zekâ Teorisi VI. HAFTA.docx
7 Düşünmeyi Öğrenme VII. HAFTA.docx
8 Eleştirel Düşünme VIII. HAFTA.docx
9 Ara sınav
10 Düşünme Teknikleri X. HAFTA.docx
11 Öğretimin Yeniden Yapılandırılması XI. HAFTA.docx
12 Eğitim Durumunu Gözlemek XII. HAFTA.docx
13 Farklı Öğrenme İhtiyaçlarını Karşılayacak Ders İşleme Tarzı
14 Öğretimin Zenginleştirilmesi XIV. HAFTA.docx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518619 Öğrenciler, öğrenme-öğretme süreçlerinin kapsadığı temel terimler ve ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi edinecektir
2 1518620 Öğrenciler, öğrenme stillerinin önemini yorumlama hakkında bilgi edineceklerdir
3 1518621 Öğrenciler, öğrenme stillerine uygun öğretme stratejilerinin nasıl geliştirileceği hakkında bilgi edineceklerdir
4 1518622 Öğrenciler, öğrenme-öğretme süreçlerini kavrayabilme becerisine sahip olacaklardır
5 1518623 Öğrenciler, farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ders işleme şekli hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3
2 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4
5 4 3 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek