Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders özellikle gelirler, harcamalar, vergiler bağlamında Osmanlı’nın genel sosyo-ekonomik yapısını irdelemeyi amaçlar. Sosyo-ekonomik yapıdaki değişimin başlaması da vurgulanacak bir husustur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Yapısı. I-II. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu- Toplum ve Ekonomi. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) Suraiya Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler. Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi I-II. William J. Griswold, Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim. Metin Kunt- Christine Woodhead (Ed.) Kanuni ve Çağı Yeniçağda Osmanlı Dünyası Rhoads Murhhey, Ottoman Warfare 1500-1700.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlılarda hâkimiyet anlayışı, Merkez teşkilâtı ve işleyişi: Vezîr-i âzam, Kubbe Vezirleri, Defterdarlar, Kadıaskerler, Nişancı ve diğer görevliler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 92 92
2 Final Sınavı 1 92 92

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Osmanlı Devleti’nin genel çerçevede toplumsal ve ekonomik yapısı
2 Osmanlı Devleti’nin genel çerçevede toplumsal ve ekonomik yapısı
3 Dersin temel kavramları (Üretim)
4 Dersin temel kavramları (Ticaret)
5 Ticaret yollarının kontrol altına alınması
6 Osmanlı ticaret politikaları
7 Vize
8 XV. yüzyılda meydana gelen ayaklanmalar ve bunların yansımaları
9 Avrupa’da meydana gelen değişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
10 Avrupa’da meydana gelen değişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
11 Coğrafi keşiflerin önemi
12 Yapıda meydana gelen değişim süreci
13 Yapıda meydana gelen değişim süreci
14 XVI. yüzyılda meydana gelen ayaklanmalar (nedenleri, sonuçları)
15 XVI. yüzyılda meydana gelen ayaklanmalar (nedenleri, sonuçları)
16 Final exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276095 Öğrenciler, klasik sosyo-ekonomik yapı ile 16.yy’da dış etkilerle gelişen yeni şartların getirdiği değişim hakkında bilgi edineceklerdir
2 1276096 Öğrenciler, Divan-ı Hümayun ve Osmanlı yönetimindeki yerini hakkında bilgi edineceklerdir
3 1276097 Öğrenciler, Kaza ve sancak organizasyonu hakkında bilgi edienceklerdir
4 1276098 Öğrenciler, Avrupa’da meydana gelen değişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır
5 1276099 Öğrenciler, Osmanlı ticaret politikalarını kavrayabilme becerisine sahip olacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70225 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 70226 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 70227 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 70228 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 70229 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 70230 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.