Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk eğitim sisteminde yer alan sorunlara farklı açılardan bakarak değerlendirebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYINLARI. (2004). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri. Yayın no: 149. GEDİKOĞLU, T. (2005), Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80 GÜR, B. S. & ÇELİK, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara:SETA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Programlarla ilgili sorunlar, öğretmenle ilgili sorunlar, öğrencilere dair sorunlar, çözüm önerileri, Dünya’da eğitim sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
2 Eğitim programları
3 Öğretmen Yetiştirme
4 Dünya da eğitim modelleri
5 Programla ilgili sorunlar
6 Öğretmen yetiştirme ilgili sorunlar
7 Ekonomik sorunlar
8 Siyasetin eğitime etkisi
9 Ara Sınav
10 Eğitimde Fırsat Eşitliği
11 Eğitimle ilgili sorunlara çözüm önerileri
12 Eğitimle ilgili sorunlara çözüm önerileri
13 Eğitimle ilgili sorunlara çözüm önerileri
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304433 Türk eğitim sisteminin mevcut sorunlarını tespit eder. .
2 1304434 Mevcut sorunları eğitimin çeşitli boyutları açısından değerlendirir
3 1304435 Sorunları küresel boyutta inceler.
4 1304436 Çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70225 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 70226 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 70227 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 70228 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 70229 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 70230 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.