Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Modeller ve modelleme fen öğretiminde anahtar bir role sahip olduğu için; mental model ve görselleştirmenin fen öğretimindeki yaşamsal önemini kavratmak; görselleştirmenin hem internal hemde eksternal olabileceğini ve eksternal görselleştirmenin algıda, internal görselleştirmenin ise tüm bilişsel süreçlerde destek sağladığını algılatmak; aynı zamanda öğrencilere yeni Piaget’ci teorilerin Piaget’in bilişsel gelişimiyle benzerliklerinin ve farklılıklarının neler olduğunu kavratmak ve çocuklarda problem çözme çalışmalarının bilişsel gelişime katkısı bağlamında, çocukların problem çözme süreçlerinde buluşsal ve analojik stratejileri nasıl kullandıklarının bilinmesinin önemine işaret etmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gilbert, J. K. (2005). Visualization in science education: Models and modeling in science education. Dordrecht: Springer. Morra, S., Gobbo, C., Marini, Z., & Sheese, R. ( 2008). Cognitive Development: Neo-piagetian perspectives. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen öğretiminde modellemenin önemi, mental modeller, fen öğretiminde görselleştirmenin teorik boyutları, moleküler görselleştirmeye yönelik bir model, üç boyutlu betimlemeler aracılığı ile öğretme ve öğrenme, fen öğretimi programları ve modelleme, moleküler modellemeler mantıksal yetkinlik ve Piaget, gelişim ve Piaget, genetik epistemoloji, yeni-piaget’ci teoriler, bilişsel gelişim ve bilişsel biçem (stil), alan bağımlılık ve alan bağımsızlık, şemalar ve işlem kapasitesi, bilişsel gelişime yapısalcı yaklaşımlar, çocuklarda problem çözme becerisi, Beceri gelişiminin döngüsel doğası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 92 92
2 Final Sınavı 1 92 92

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen eğitiminde Model Nedir Model ve modellemenin yeri ve önemi
2 2 Modellerin sınıflandırılması
3 3 Model dayalı öğrenme ve Model merkezli öğretim paradigmaları
4 4 Modelleme: Analojik akıl yürütme
5 5 Modelleme: Yapısal eşleştirme
6 6 Modelleme: Nedensel diyagramlar
7 7 Modelleme Döngüleri: Uygulamalar
8 8 ARA SINAV
9 9 Modele dayalı öğrenme ortamı tasarlama
10 10 Modele dayalı öğretim ortamı tasarlama
11 11 Yaşa göre Model Kullanımı ve Modelleme
12 12 Modele dayalı Fen öğretiminin üstün ve zayıf yönleri
13 13 Fen öğretmenlerinin modelleme becerilerinin geliştirilmesi
14 14 Öğrenci çalışmaları
15 Öğrenci çalışmaları
16 15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276545 Fen öğretiminde modelin önemini ve işlevini kavrama
2 1276546 Modellemenin temel unsurlarını anlama.
3 1276547 Verilen bir olayı, süreci ya da nesneyi modelleyebilme
4 1276548 Modelleri sınıflandırabilme
5 1276549 Modellemenin üstün ve zayıf yönlerini bilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70225 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 70226 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 70227 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 70228 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 70229 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 70230 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.