Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Fen öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve fen öğretiminin önemini kavrayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürdal, A vd. (2001). Fen Eğitimi İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler. MÜ. Yayını: İstanbul. - Karamustafaoğlu, O.ve Yaman, S. ( 2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı yayıncılık: Ankara. - Cross, R. (1996). Teaching Primary Science. Longman Ltd: Australia. - Bosak,V.S. (1991). Science is . Scholastic. U.S.A. - Carin, A.A. (1997). Guided Activities For Elementary School Science. Fourth Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Carin, A.A. (1997). Teaching Modern Science. Seventh Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Howe, C.,A.& Jones,L., (1998). Engaging children in science. Second Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Lawson, A., E. (1995).Science teaching and the development of thinking. Wadsworth Publishing company: California, USA. -İnternet kaynakları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve fen öğretiminin önemini kavrayabilmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 92 92
2 Final Sınavı 1 92 92

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders programının açıklanması
2 2 Fen öğretiminin önemi ve gerekliliği
3 3 Çoklu zekâ kuramının fen öğretimindeki yeri
4 4 Yapılandırmacı öğrenme modelleri ve fen öğretimi
5 5 Argümantasyona dayalı öğrenme
6 6 Dünyadaki son gelişmeler-1(İnternet araştırmaları)
7 7 Dünyadaki son gelişmeler-2(İnternet araştırmaları)
8 8 Ara sınav
9 9 Fen deneyleri ve öğretimdeki önemi-1
10 10 Fen deneyleri ve öğretimdeki önemi-2
11 11 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-1
12 12 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-2
13 13 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-3
14 14 Yeni yaklaşımların ve dersin değerlendirilmesi
15 Yeni yaklaşımların ve dersin değerlendirilmesi
16 15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544077 Fen öğretiminin önemini kavrayabilme.
2 1544078 Fen eğitiminin tarihçesini kavrayabilme.
3 1544079 Bu alanda çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.