Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme, bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme, araştırma raporu hazırlamayı öğrenme, bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Dursun Kırbaş, Dr. Filiz Ekim Çevik. Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma etiği. Nobel tıp kitapevi Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz. Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma yöntemleri
2 Etik kavramı
3 Bilimsel araştırmada temel etik ilkeler
4 Bilimsel araştırmada karşımıza çıkan etik sorunlar
5 Bilimsel araştırma yöntemleri
6 Bilimsel araştırmada planlama
7 Bilimsel araştırmada hipotez ve amaçlar
8 Ara sınav
9 Bilimsel bilgiye erişim ve veritabanları
10 Bilimsel veri toplama ve ölçme yöntemleri
11 Geçerlik ve güvenirlik kavramları
12 Araştırma raporu hazırlama ve araştırma metotları
13 Makale yazımında temel kurallar
14 Makale yazımında örnekler
15 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256671 Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2 1256672 Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini açıklar.
3 1256673 Bilimsel metinleri okur ve veri analizi yapabilir.
4 1256674 Araştırma raporu hazırlayabilir.
5 1256675 Bilimsel etik konularına hakim olur ve etik dışı davranışları önleyici tutum izler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67223 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67224 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67225 İnsan gelişiminin aşamalarını açıklar, gelişim anomalilerinin hangi aşamalarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozukluklar ile ilişkili olduğunu tanımlar.
4 67226 İnsan organizmasındaki hücre, doku ve sistemlerin temel histolojik özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 67227 Bilimin temel kavramlarını ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklar.