Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS603 Sindirim Sistemi Histolojisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sindirim kanalını oluşturan organların duvar yapılarındaki genel düzenlenmeyi tanımlayabilmeli Sindirim sistemine bağlı bezlerin histolojik yapı ve özelliklerini açıklayabilmeli

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Aysın Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Junqueıra LC, Carnerio J: Temel Histoloji Konu ve Atlas, 2018 Ross MH, Kaye, IG, Pawlina, W, Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas, 2104 Eroschenko VP: Di Fiore Histoloji Atlası-Fonksiyonel İlişkileriyle, 2013 Moore KL, Persaud TVN, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, 2015 Sadler TW: Langman Medikal Embriyoloji, 2017

Dersin İçeriği

Ağız Histolojisi,GİS Embryolojisi,Sindirim Kanalının Genel Özellikleri,Özofagus ve Mide Histolojisi,İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Rektum ve Anal Kanal Histolojisi, Karaciğer ve Pankreas, Safra Kesesi, Safra Yolları Histolojisi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağız Histolojisi,
2 GİS Embryolojisi,
3 Sindirim Kanalının Genel Özellikleri,
4 Özofagus ve Mide Histolojisi,
5 Kalın Bağırsak,
6 Karaciğer ve Safra Kesesi, Safra Yolları Histolojisi
7 Pankreas,
8 Rektum ve Anal Kanal Histolojisi,
9 İnce Bağırsak,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310038 Ağız boşluğu mukozasının genel özelliklerini tanımlayabilmeli Dilde bulunan papillaların adlarını ve özelliklerini açıklayabilmeli
2 1310044 Ön bağırsaktan gelişen yapıları ve gelişimini açıklayabilmeli Orta bağırsaktan gelişen yapıları ve gelişimini açıklayabilmeli Son bağırsaktan gelişen yapıları ve gelişimini açıklayabilmeli
3 1310045 Sindirim kanalını oluşturan organların duvar yapılarındaki genel düzenlenmeyi tanımlayabilmeli
4 1310048 Özofagusun duvar yapısını oluşturan katmanların genel özelliklerini tanımlayabilmeli
5 1310052 Mide duvar yapısını oluşturan katmanları listeleyerek genel özelliklerini açıklayabilmeli
6 1310054 İnce bağırsak yüzey epiteli hücrelerinin özelliklerini, villusları örten diğer hücre tiplerinin özelliklerini açıklayabilmeli Kalın bağırsak duvar yapısını oluşturan katmanların genel özelliklerini tanımlayabilmeli
7 1310057 Hepatositlerin genel özelliklerini söyleyebilmeli Klasik karaciğer lobülü, portal lobülü, karaciğer asinüsü tanımını yapabilmeli
8 1310063 Pankreasın dış salgısı oluşturan asinusların ve salgı kanallarının yapısını tanımlayabilmeli Pankreasın endokrin kısmını (pankreas adacığı, Langerhans adacıkları) tanımlayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67223 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67224 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67225 İnsan gelişiminin aşamalarını açıklar, gelişim anomalilerinin hangi aşamalarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozukluklar ile ilişkili olduğunu tanımlar.
4 67226 İnsan organizmasındaki hücre, doku ve sistemlerin temel histolojik özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 67227 Bilimin temel kavramlarını ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
7 5 5
8 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek