Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS605 Genel Embriyoloji 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Doğum öncesi insan gelişimi ile ilgili bir derstir. Başlıca amacı hızlı hücre çoğalması ve hücre farklılaşmasını içeren embriyonik gelişim evrelerine ait olayları detaylı olarak incelemektir. Ayrıca bu ders normal gelişim sürecinden başka bu evrelerin ve olayların klinik yönünü de irdeler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan Dr.Öğrt.Üyesi Aysın Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moore, K.M., Persaud, T.V.N., İnsan Embriyoloji, 6. Baskıdan Çeviri, Nobel Tıp Kitabevi, 2002. Langman J., Medikal Embriyoloji, 2002. Larsen W.J., Human Embryology, Churchill Livingstone, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Embriyolojiye giriş, gametogenez, germ disklerinin oluşumu, organogez, fetüsün gelişimi, konjenital malformasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gametogenez: Germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi
2 Spermium, spermatogenezis
3 Oosit, oogenezis ovulasyon
4 Zigotun oluşumu
5 Gelişimin 1. Haftası- Ovulasyondan implantasyona
6 Gelişimin 2. Haftası- Bilaminar germ diski
7 Gelişimin 3. Haftası- Trilaminar germ diski
8 Arasınav
9 Gelişimin 3-8. Haftası- Embriyonal dönem
10 Gelişimin 9-38. Haftası- Fötal dönem - Üçüncü aydan doğuma
11 Embriyo dışı oluşumların gelişimi
12 Laboratuvar Sınavı
13 Doğum Defektleri
14 Prenatal Tanı
15
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309990 Dişi ve erkek genital sistemlerin genel yapısını açıklayabilir
2 1309991 Zigotun oluşumu ve doğum öncesi gelişme dönemlerini tarif edebilir
3 1309994 Gelişme dönemlerindeki esas yapıların ve bunların gelişimini anlatabilir
4 1309995 Embriyo dışı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını sayabilir
5 1309992 Doğum defektleri ve prenatal tanıyı konularında bilgi sahibi olur
6 1309993 İmplantasyon, Germ tabakaları, organogenez ve gebeliğin ilk trimesterini tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67223 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67224 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67225 İnsan gelişiminin aşamalarını açıklar, gelişim anomalilerinin hangi aşamalarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozukluklar ile ilişkili olduğunu tanımlar.
4 67226 İnsan organizmasındaki hücre, doku ve sistemlerin temel histolojik özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 67227 Bilimin temel kavramlarını ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 4 1
2 5 3 1 4 1
3 5 4 1 5 1
4 5 5 5 5 1
5 5 5 5 4 1
6 5 5 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek