Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS609 Doku Histolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hücrelerin temel ortak özelliklerini açıklayabilmeli Hücre yüzeyi özelleşmelerini listeleyebilmeli Epitel, bağ, kas ve sinir dokularının temel yapısal özelliklerini açıklayabilmeli Bağ dokusunun yapısını açıklayabilmeli ve destek dokuyu sınıflandırabilmeli

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üyesi Aysın Pınar Türkmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Junqueıra LC, Carnerio J: Temel Histoloji Konu ve Atlas, 2018 Ross MH, Kaye, IG, Pawlina, W, Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas, 2104 Eroschenko VP: Di Fiore Histoloji Atlası-Fonksiyonel İlişkileriyle, 2013 Moore KL, Persaud TVN, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, 2015 Sadler TW: Langman Medikal Embriyoloji, 2017

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücrelerin temel ortak özelliklerini
2 Hücre yüzeyi özelleşmeleri
3 Epitel dokunun temel yapısal özellikleri
4 Bağ dokusunun yapısı ve destek doku
5 kas dokunun temel yapısal özellikleri
6 Sinir dokunun temel histolojik özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310116 • Hücrelerin temel ortak özelliklerini açıklayabilmeli
2 1310117 • Hücre yüzeyi özelleşmelerinin işlevlerini açıklayabilmeli
3 1310118 • Epitel dokunun temel yapısal özelliklerini açıklayabilmeli
4 1310119 • Bağ dokusunun yapısını açıklayabilmeli ve destek dokuyu sınıflandırabilmeli
5 1310120 • Kas dokusunun temel yapısal özelliklerini açıklayabilmeli
6 1310121 Sinir dokusunun temel yapısal özelliklerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67223 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67224 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67225 İnsan gelişiminin aşamalarını açıklar, gelişim anomalilerinin hangi aşamalarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozukluklar ile ilişkili olduğunu tanımlar.
4 67226 İnsan organizmasındaki hücre, doku ve sistemlerin temel histolojik özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 67227 Bilimin temel kavramlarını ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek