Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG103 Matematik-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğretilerek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturulacak ve meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlanacaktır. Bu amaçla matematiğin önemini kavratılarak, öğrencinin kendi programı için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. " Sosyal Bilimler MYO için Temel Matematik" , Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN, Dora Basım Yayın Dağıtım, 2015 2. " YGS Temel Matematik", Aydın Basın Yayın Matbaa Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 2012 3. " ÖSS Matematik ", Mustafa YAĞCI, 2009 4. " Temel Matematik", Prof.Dr. Mahmut KARTAL, Nobel Yayın Dağıtım, 2009 5. " Temel Matematik ", Doç.Dr. İrfan ERTUĞRUL, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders İçerisinde: Doğal Sayılar ve Tam Sayılar, Rasyonel- Ondalık Sayılar, Gerçek sayılar ve Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Özdeşlikler- Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı, I. Dereceden Denklemler, II. Dereceden Denklemler, İşlem, Modüler Aritmetik, Permitasyon – Kombinasyon- Olasılık konuları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
11 Soru-Yanıt 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Hafta 1. Doğal Sayılar Tam Sayılar.pptx
2 Rasyonel- Ondalık Sayılar Hafta 2. Rasyonel - Ondalık Sayılar.pptx
3 Gerçek sayılar ve Basit Eşitsizlikler Hafta 3. Gerçek Sayılar ve Basit Eşitsizlikler.pptx
4 Mutlak Değer Hafta 4. Mutlak Değer.pptx
5 Üslü Sayılar Hafta 5. Üslü Sayılar.pptx
6 Köklü Sayılar Hafta 6. Köklü Sayılar.pptx
7 Özdeşlikler- Çarpanlara Ayırma Hafta 7. Özedeşlikler- Çarpanlara Ayırma.pptx
8 Ara Sınav
9 Oran Orantı Hafta 8. Oran-Orantı.pptx
10 I. Dereceden Denklemler Hafta 9. I. Dereceden Denklemler.pptx
11 II. Dereceden Denklemler Hafta 10. İkinci dereceden denklemler.pptx
12 İşlem Hafta 11. İşlem.pptx
13 Modüler Aritmatik Hafta 12. Modüler aritmetik.pptx
14 Permitasyon – Kombinasyon- Olasılık 1 Hafta 13. Per-Kom-Ola 1.pptx
15 Permitasyon – Kombinasyon- Olasılık 2 Hafta 14. Per-Kom-Ola 2.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245640 Matematiksel rakam kavramını bilir ve örnekler
2 1245641 Bir Matematiksel rakamı anlar ve yorumlar
3 1245642 Ülke için analitik düşünmenin önemini bilir
4 1245643 Rakamlar arasında ilişki kurmayı bilir ve uygular
5 1245644 Günlük hayatta kullandıkları tartışma konularına rakamsal örnekler verebilir
6 1245655 Rakamların sınıflandırılmasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69417 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 69422 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 69423 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 69429 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 69430 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 69427 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 69428 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 69418 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 69420 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
10 69421 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 69426 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
12 69419 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
13 69425 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 69424 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 3
2 5
3 4
4 5 5
5 3
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek