Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG104 Fizik 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Temel fiziğin mekanik dalının temel kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde öğretmek. Bunların gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak ve daha sonra görecegi derslere temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen ve Mühendislik İçin Fizik1, Serway-Beichner, Çeviri Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
9 Problem Çözümü 3 15 45
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizik ve Ölçme, Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları; Maddenin Yapı Taşları; Boyut Analizi ve Birim Çevirme; Büyüklük Mertebesi Hesaplamaları ve Anlamlı Rakamlar , Vektörler, Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve Skaler Nicelikler; Vektörlerin Bazı Özellikleri; Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler; İki Vektörün Skaler Çarpımı, Vektörel Çarpım 1 Fizik Ölçüm DN.pdf
2 Bir Boyutta Hareket, Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat; Ani Hız ve Sürat; İvme; Hareket Diyagramları; Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket; Serbest Düşen Cisimler 2 Tek Boyutta Hareket DN.pdf
3 İki Boyutta Hareket, Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri, Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket; Eğik Atış Hareketi; Düzgün Dairesel Hareket; Teğetsel ve Radyal İvme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme 3. Vektörler.pdf
4. İki Boyutta Hareket.pdf
3.VEKTÖRLER.pdf
4. İKİ BOYUTTA HAREKET.pdf
4 Hareket Kanunları Kuvvet Kavramı; Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler,Kütle; Newton'un İkinci Yasası; Kütle Çekim Kuvveti ve Ağırlık; Newton'un Üçüncü Yasası; Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları; Sürtünme Kuvvetleri 5. NEWTONUN HAREKET YASALARİ.pdf
5 Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, Düzgün Dairesel Harekete Newton'un İkinci Yasasının Uygulanması; Düzgün Olmayan Dairesel Hareket 6. DAİRESEL HAREKET.pdf
6 İş ve Kinetik Enerji, Sabit Kuvvetin Yaptığı İş, Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç 7. ENERJİ.pdf
7 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Potansiyel Enerji, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler; Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji; Mekanik Enerjinin Korunumu; Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş 8. KORUNUMLU KUVVETLER.pdf
8 Ara Sınav
9 Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı, Genelde Enerjinin Korunumu 9. KORUNUMLU KUVVETLERLE POTANSİYEL ENERJİ.pdf
10 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Doğrusal Momentum ve Korunumu, İmpuls ve Momentum; Çarpışmalar; Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar 10. MOMENTUM.pdf
11 İki Boyutlu Çarpışmalar; Kütle Merkezi; Parçacıklar Sisteminin Hareketi 11. İKİ BOYUTTA CARPİSMALAR.pdf
12 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme, Dönme Kinematiği, Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Açısal ve Doğrusal Nicelikler, Dönme Enerjisi, Eylemsizlik Momentinin Hesabı, Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı; Dönme Hareketinde İş 12. SABİT BİR EKSEN SON.pdf
13 Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi, Tork, Bir Parçacığın Açısal Momentumu, Dönen Katı Cismin Açısal Momentumu, Açısal Momentumun Korunumu 13. KATI CİSMİN YUVARLANMA HAREKETİ SON.pdf
14 Statik Denge ve Esneklik, Denge Şartları; Ağırlık Merkezi, Statik Dengedeki Katı Cisimlere Örnekler, Katıların Esneklik Özellikleri 14. STATİK DENGE VE ESNEKLİK SON.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477386 Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
2 1477387 Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur
3 1477388 Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 3 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek