Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG113 Çevre Koruma 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Başlıca çevresel göstergeler ve kritik çevre sorunları İş Sağlığı ve güvenliği ile eşleştirilerek öğrencilerde Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. GÜNEY Emrullah, Çevre Sorunları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 2. İncecik, S., Hava Kirliliği, Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1994. 3. DSİ, 2012, Faaliyet Raporu, Ankara 4. Çevre Bakanlığı, Çevre Eğitimi ve Yayım Dairesi Başkanlığı, Çevre Üzerine Notlar, Ankara, 1993. 5. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 6. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi Merkezi/ Enerji/ Nükleer Enerji 7. Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 8. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 9. Bilir N, Yıldız AN. Meslek Hastalıkları Kavramı. www.medinfo.hacettepe.edu.tr. 10. Zerrin Toprak(2012); ‘Çevre Yönetimi ve Politikası. 11. www.megep.meb.gov.tr/...pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında öğrencilere: Sektörel Çevre Sorunları, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Enerji Kirliliği, Nükleer Enerji ve Radyasyon, Atıklar, Çevre Etki ve Değerlendirmesi, Meslek Hastalıkları, Küresel Isınma konuları hakkında bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
54 Ev Ödevi 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1470249 Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uygular
2 1470250 Çevre Yönetmeliği ve Mevzuatlarını bilir
3 1470251 Kişisel koruma önlemlerini alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 5 4
2 5 2 5 5 3 4
3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek