Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG110 Kimyasallar ve Tehlikeleri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İşyerlerinde çalışılan kimyasal maddeleri tanıtıp sınıflandırarak alınması gereken önlemleri kavratmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasalların başlıca zararlı etkileri, Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, Tehlike işaretleri ve Patlayıcı maddeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 12 3 36
10 Tartışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasalların başlıca zararlı etkileri 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
2 Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
3 Tehlike işaretleri 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
4 Patlayıcı maddeler 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
5 Gazlar ve yanıcı sıvılar 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
6 Yanıcı katı maddeler ve Zehirli maddele 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
7 Radyoaktif Kanserojen maddeler 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
8 Arasınav
9 MSDS okuma 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
10 Kimyasallarla ilgili yönetmelikle 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
11 Kimyasalların taşıma ve depolanması 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
12 Kimyasalların türüne göre bulundurulacak koruyucular 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
13 Kimyasalla maruz kalmış kişilere uygulanacak ilk yardım 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4
14 Kimyasallarda risk analizi 110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.pdf
110 Kimyasallar ve Tehlikeleri.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477434 Genel anlamda kimyasalların zararlarını tanımlayabilcektir.
2 1477435 Tehlikeli kimyasallarla uygun çalışma ortamını ve bu kimyasallara karşı alınması gereken tedbirleri saptayabilcektir.
3 1477436 Tehlikeli kimyasallarla ilgili risk analizi rapolayabilcektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 2 2
3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek