Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG112 Ergonomi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini,fizyolojik kapasite ve toleranslarını gözönünde tutarak endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psikososyal stresler karşısında sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışalarak çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıyla bu konuda bilgi sahibi olma ve bunun işyerinde pratik olarak kullanma becerisine sahip olma amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkul, A. Ekrem (1996) Ergonomi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan-makine-çevre bağlantısının sonuçlarının ve uygulamalarının araştırılması ve en uygun çalışma ortamının nelere bağlı olduğunun gösterilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergonominin Tarihsel Gelişimi, Dünyada ve Türkiye'de Ergonomi HAFTA 1 ERGONOMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ.pptx
2 Ergonomide Temel Kavramlar HAFTA 2 ERGONOMİDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
3 İnsan Vücudunun Anatomi ve Fizyolojisi HAFTA 3 İNSAN VÜCDUNUN FİZYOLOJİSİ .pptx
4 Çalışma Yerinin Ergonomik Düzenlenmesi HAFTA 4 ÇALIŞMA YERİNİN ERGONOMİK DÜZENLENMESİ.pptx
5 Antropometrik İşyeri Düzenleme HAFTA 6 ANTROPOMETRİK İŞYERİ DÜZENLEME ÇALIŞAN DURUŞLARI.pptx
6 Antropometrik İşyeri Düzenleme(Çalışma Duruşları) HAFTA 6 ANTROPOMETRİK İŞYERİ DÜZENLEME ÇALIŞAN DURUŞLARI.pptx
7 Fiziksel İşyeri Düzenleme: Gürültü HAFTA 7 FİZİKSEL İŞYERİ DÜZENLEME GÜRÜLTÜ.pptx
8 Ara Sınav
9 Fiziksel İşyeri Düzenleme: Aydınlatma HAFTA 8 FİZİKSEL İŞYERİ DÜZENLEME AYDINLATMA.pptx
10 Fiziksel İşyeri Düzenleme: İklimlendirme HAFTA 9 FİZİKSEL İŞYERİ DÜZENLEME İKLİMLENDİRME.pptx
11 Psikolojik İşyeri Düzenleme HAFTA 10 PSİKOLOJİK İŞYERİ DÜZENLEME.pptx
12 Bilgiye Dayalı İşyeri Düzenleme HAFTA 11 BİLGİYE DAYALI İŞYERİ DÜZENLEME.pptx
13 Güvenliğe Dayalı İşyeri Düzenleme HAFTA 12 GÜVENLİĞE DAYALI İŞYERİ DÜZENLEME.pptx
14 Mesleki Hastalıklarda Ergonomi HAFTA 13 MESLEKİ HASTALIKLARDA ERGONOMİ.pptx
15 İş Organizasyonunda Ergonomi HAFTA 14 İŞ ORGANİZASYONUNDA ERGONOMİ.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477713 İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını tanımlar
2 1477714 Endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psiko-sosyal stresler karşısında sistem verimliliğini sürdürücü politikalarının neler olabileceğini araştırır ve analiz eder
3 1477715 İnsan-makine-çevre uyumunun hangi koşullara bağlı olduğunu tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3
2 3 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek