Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG215 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, işaret ve uyarı levhalarının sağlık ve güvenlik açısından öneminin kavranması, levhaların özelliklerinin ve standartlarının tanımlanabilmesi, durumlara uygun işaretleme ve uyarı levhalarının seçilebilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi , Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri. Kişisel koruyucu donanımların standartları ve sınıflandırılması, yüksekten düşmeye karşı koruyucular, çevre koruyucular hakkında bilgi vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, uyarı işaret ve levhaların önemi Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 1. Hafta - Giriş, uyarı işaret ve levhaların önemi.mp4
GİRİŞ, UYARI İŞARET VE LEVHALARIN ÖNEMİ.pptx
2 Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği bölümleri SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜMLERİ.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 2. Hafta - Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Bölümleri.mp4
3 Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-1 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK-1.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 3. Hafta - Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Ek-1.mp4
4 Yasaklayıcı işaretler YASAKLAYICI İŞARETLER.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 4. Hafta - Yasaklayıcı İşaretler.mp4
5 Uyarı işaretleri UYARI İŞARETLERİ.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 5. Hafta - Uyarı İşaretleri.mp4
6 Emredici işaretler EMREDİCİ İŞARETLER.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 6. Hafta - Emredici İşaretler.mp4
7 Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ACİL ÇIKIŞ, İLKYARDIM VE YANGIN İŞARETLERİ.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 7. Hafta - Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri.mp4
8 Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-3,4,5 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK-3,4,5.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 8. Hafta -Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-3,4,5.mp4
9 Ara Sınav
10 Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-6,7,8 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK-6,7,8.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 10. Hafta - Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-6,7,8Ders.mp4
11 Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-9,10 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK-9,10.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 11. Hafta - Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği Ek-9,10.mp4
12 TS ISO 3864-1 Standartı 1 TS ISO 3864-1 Haziran 2007-1.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 12. Hafta - TS ISO 3864-1Haziran 2007 (1).mp4
13 TS ISO 3864-1 Standartı 2 TS ISO 3864-1 Haziran 2007-2.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 13. Hafta - TS ISO 3864-1Haziran 2007 (2).mp4
14 Genel Tekrar 1 GENEL TEKRAR 1.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 14. Hafta - Genel Tekrar 1.mp4
15 Genel Tekrar 2 GENEL TEKRAR 2.pptx
Uyarı İşaret ve Levha Standartları - 15. Hafta - Genel Tekrar 2.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477798 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğini bilir.
2 1477799 Uyarı ve işaret levhalarını tanır.
3 1477800 İş kazaları önlemede uyarı işaretlerin ve kişisel koruyucu kullanmanın önemi kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5
2 3 3 4
3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek