Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG217 Kişisel Koruyucu Donanımlar 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans öğrencilerinin; İşte Sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemi kavramaları.Korunma politikaları ve çalışanın sağlığının korunması çalışmaları. Kişisel koruyucu donanımlar ve yasal düzenlemeler .Başlıca KKD türleri ve Kullanım yerleri. KKD Kullanımında dikkat edilmesi gereken Kurallar konusunda bilgi ve beceri edinmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirbilek, T. Ve Çakır, Ö. (2008). Kişisel koruyucu donanım kullanımını etkileyen bireysel ve örgütsel değişkenler. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 23, Sayı: 2, ss: 173-191. 2. Cengiz AYNA: " Kişisel Koruyucu Donanımlar” İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği, Sayı: Şubat - 2006 - Yayın Tarihi: 23.12.2010 3. İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr.Ali Naci Yıldız,2013 4. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği. (2004 rev. 2006). 5. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik. (2013). 6. Yıldırım ÇAKAR: "Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı” Mühendis ve Makina odaları dergisi, cilt:50 sayı: 593 ss:33-36

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ön Lisans öğrencileri iş-Sağlık ilişkisi ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri ve Temel Sağlık hizmetleri kapsamında işyerinde yapılması gereken çalışmaları öğrenerek, işyerinde kullanılan Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanımyerlerini öğrenecek,Ayrıca KKD ile işle ilgili yasal düzenlemeleri öğrenecektir. İşyerinde Kullanılan bir KKD örneğinde çalışanlara örnek bir çalışan eğitimi yapabileceklerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışan sağlığının korunmasında korunma politikaları HAFTA 1 Çalışan sağlığının korunmasında korunma politikları .pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 1.mp4
2 Kullanılmasında Sorumlu Taraflar ve Görevleri KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 2.mp4
HAFTA 2 KKD Kullanılmasında Sorumlu Taraflar ve Görevleri.pptx
3 KKD’De Bulunması gereken Özellikler, Seçim ve Kullanım Kriterleri KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 3.mp4
HAFTA 3 KKD Bulunması gereken Özellikler, Seçim ve Kullanım Kriterleri.pptx
4 Kişisel Koruyucu Donanımlar İle İlgili Yasal Düzenlemeler KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 4.mp4
HAFTA 4 Kişisel Koruyucu Donanımlar İle İlgili Yasal Düzenlemeler.pptx
5 Baş Koruyucuları KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 5.mp4
HAFTA 5 BAŞ KORUYUCULARI.pptx
6 Solunum Yolları Koruyucuları KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 6.mp4
HAFTA 6 SOLUNUM YOLLARI KORUYUCULARI.pptx
7 ARASINAV
8 Kulak Koruyucuları HAFTA 7 KULAK KORUYUCULARI.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 7.mp4
9 Göz ve Yüz Koruyucuları HAFTA 8 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 8.mp4
10 Ayak ve Bacak Koruyucuları HAFTA 9 AYAK VE BACAK KORUYUCULARI.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 9.mp4
11 El ve Kol Koruyucuları HAFTA 10 EL VE KOL KORUYUCULARI.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 10.mp4
12 Vücut ve Diğer Koruyucular HAFTA 11 VÜCUT VE DİĞER KORUCULAR.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 11.mp4
13 Yüksekte Çalışma Ekipmanları 1 HAFTA 12 YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI 1.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 12.mp4
14 Yüksekte Çalışma Ekipmanları 2 HAFTA 13 YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI 2.pptx
15 Güneş Koruyucuları HAFTA 14 GÜNEŞ KORUYUCULARI.pptx
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAFTA 14.mp4
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479879 İş-Sağlık İlişkisini kavramış ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik çalışmaları ile Temel Sağlık Hizmetlerini bilmeleri
2 1479880 Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanım yerlerini söyleyebilmeleri ayrıca KKD ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmeleri
3 1479881 İşyerinde KKD kullanımı ile ilgili verilecek eğitim ve dikkat edilmesi gereken Kuralları öğrenmeleri ve işyerinde KKD ile ilgili bir eğitim uygulaması yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek