Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG216 Meslek Etiği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik ve ahlak kavramı,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 18 2 36
11 Soru-Yanıt 18 2 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meslek Etiği Dersi Tanıtımı 1 Etik Ders Kapsami DN.pdf
2 İş Hayatında İletişim 2 İş Hayatında İletişim DN.pdf
3 Etik Nedir? 3. Etik Nedir.pptx
4 Ahlak Felsefesi 4. Ahlak Felsefesi.pptx
5 Ahlak Teorileri 5.Ahlak Teorileri.pptx
6 Etik Kavramı 6.Etik Kavramı.pptx
7 Etik Kurallar 7.Etik Kurallar.pptx
8 Ara sınav
9 Toplumsal Sözleşme Etiği 8. (ME)Toplumsal Sozlesme Etigi.pptx
10 Normlar 9 (ME) Normlar I.pptx
11 Normlar 10. (ME) Normlar_II.pptx
12 Normlar 11. (ME) Normlar_III.pptx
13 Çalışma Ahlakı 12. (ME) Calışma Ahlakı.pptx
14 Savaş Sanatı 13. (ME) Savas Sanati.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254993 Etik ve ahlak kavramlarını öğrenir.
2 1254994 Ahlakın diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavrar.
3 1254995 Etik sistemleri ve etik teorilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69417 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 69422 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 69423 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 69429 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 69430 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 69427 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 69428 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 69418 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 69420 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
10 69421 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 69426 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
12 69419 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
13 69425 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 69424 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 2 2
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek