Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG218 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri, uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgi vermek, Öğrencilerin İş sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Dr. Türker BAŞ-Murat OYMAK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Muhlis HALİS

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Standart ve Standardizasyon, Kalite Yönetimi Sistemleri, ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800, TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001, Politika belirleme ve planlama, kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler, kayıt ve tetkik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun gelişim süreci ve tanımı. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 1. HAFTA (1).pptx
2 Standardizasyonun konusu, amaçları ve ilkeleri. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 2. HAFTA (1).pptx
3 Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydalar. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 3. HAFTA (1).pptx
4 Türkiye'de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 4. HAFTA (1).pptx
5 Türk Standartları Enstitüsünün görevleri KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 5. HAFTA (1).pptx
6 Türkiye'deki belgelendirme çalışmaları. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 6. HAFTA (1).pptx
7 Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 7 HAFTA (1).pptx
8 Vize Sınavı
9 Ulusal ve uluslararası metroloji. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 8 HAFTA.pptx
10 Kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 9 HAFTA .pptx
11 Kalitenin tanımı, Kalite ile ilgili kavramları. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 10 HAFTA.pptx
12 Kalite kavramları arasındaki ilişki ve Kalite yaklaşımları. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 11 HAFTA.pptx
13 Kalite ve Verimlilik arasındaki ilişki, Kalite maliyetleri ve riskleri. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 12 HAFTA.pptx
14 Kalite Güvencenin yararları ve Kalite Kontrol kavramı. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 13 HAFTA.pptx
15 Toplam kalite yönetiminin genel hatları ve Kalite yönetim prensipleri. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI UZEM 14. HAFTA.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477788 Kalite, güvence, standart, standardizasyon, meslek standartları kavramlarını açıklar.
2 1477789 Kalite standartlarını sınıflandırır.
3 1477790 Kalite ile ilgili diğer yönetim sistemlerini kıyaslar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3
2 3 4 4 3 3
3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek