Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG105 Genel Hukuk 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Temel hukuk bilgisinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel hukuk kavramları ve açıklamaları, temel hukuki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 25 50
10 Tartışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kaynakları 1 Temel Hukuk Kavramları.pdf
Genel Hukuk 1. Ders Temel Hukuk Kavramları.mp4
2 İş Hukukuna Giriş 2. İş Hukukuna Giriş.pdf
Genel Hukuk 2. Ders İş Hukukuna Giriş.mp4
3 İş Hukukunun Temel Kavramları 3. İş Hukukunun Temel Kavramları.pdf
3. İş Hukukunun Temel Kavramları (1. Bölüm).mp4
3. İş Hukukunun Temel Kavramları (2. Bölüm).mp4
3. İş Hukukunun Temel Kavramları (3. Bölüm).mp4
3. İş Hukukunun Temel Kavramları (4. Bölüm).mp4
4 İş Sözleşmesi Türleri 4. İş Sözleşmesi Türleri.pdf
4. İş Sözleşmesi.mp4
5 İş Sözleşmesi Türleri 5. İş Sözleşmesi Türleri.pdf
5. İş Sözleşmesi Türleri.mp4
6 İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları 6. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları.pdf
6. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları.mp4
7 İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları 7. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları.pdf
7. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları.mp4
8 Arasınav
9 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 8. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması.mp4
8. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.pdf
10 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 9. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.pdf
9. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.mp4
11 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 10. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.mp4
10. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.pdf
12 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 11.Genel Saglik Sigortasi.pptx
11. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.mp4
13 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 12. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.pdf
12. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi.mp4
14 Çalışma ve Dinlenme Süreleri 13. Çalışma ve Dinlenme Süreleri.pdf
13. Çalışma ve Dinlenme Süreleri.mp4
15 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 14. Genel Tekrar.pdf
14. Genel Tekrar.mp4
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472890 Temel hukuki kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak
2 1472891 Hukukun dalları hakkında görüş sahibi olmak
3 1472892 Temel hukuki olayları yorumlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 3 3 3 3
3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek