Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG105 Genel Hukuk 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Temel hukuk bilgisinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel hukuk kavramları ve açıklamaları, temel hukuki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 25 50
10 Tartışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk, Hukuk sistemleri, Hukukun dalları 1 Hukuk Sistemleri Hukukun Dallari.pptx
2 Hukukun Yürürlük kaynakları 2 Hukukun Yürürlük Kaynakları.pptx
3 Türk yargı sistemi,yargı kuruluşları ve dava türleri 3 Türk Yargı Sistemi Dava Türleri.pptx
4 Hukuki Olaylar, İlişkiler, 4 Hukuki Olaylar ve İlişkiler.pptx
5 Hukuki İşlemler ve haklar 5 Hukuki İşlemler ve Haklar.pptx
6 Hukukta kişilik kavramı 6 Hukukta Kişilik Kavramı.pptx
7 Hukukta kişilerin sınıflandırılması 7 Hukukta Kişilerin Sınıflandırılması.pptx
8 Arasınav
9 Hukukta kişilik ehliyetleri 9. Hukukta Kişilik Ehlyetleri.pptx
10 Miras Kavramı 10. Miras Kavramı.pptx
11 Kanuni Mirasçılar 11. Kanuni Mirasçılar.pptx
12 Mülkiyet Hakkı, 12. Mülkiyet Hakkı.pptx
13 Mülkiyet, Kapsamı ve Türleri 13. Mülkiyet Kapsamı ve Türleri.pptx
14 Borç Kavramı 14. Borç Kavramı.pptx
15 Borcun kaynakları 15. Borcun Kaynakları.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249960 Temel hukuki kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak
2 1249961 Hukukun dalları hakkında görüş sahibi olmak
3 1249962 Temel hukuki olayları yorumlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69417 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 69422 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 69423 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 69429 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 69430 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 69427 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 69428 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 69418 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 69420 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
10 69421 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 69426 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
12 69419 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
13 69425 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 69424 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 3 3 3 3
3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek