Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG107 Makine ve Techizat I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Endüstriyel alanda işletmelerde karşılaşılan mekanik problemlerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından en doğru şekilde çözümlenmesinde genel bakış sağlanması amaçlanmaktadır. Ders sayesinde öğrenci İSG kavramının ilgi alanına giren birçok yerde karşılaşacak olan makineler ve teçhizatlarını, bunların çalışma prensiplerini anlayarak fikir sahibi olacaktır, böylelikle makine ve teçhizat kavramlarının konusunda giren İSG kanun ve yönetmeliklerini uygularken zorluk yaşamayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Odabaşı, Y. (2003). Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları; Seçkin Yayıncılık. Yıldız, F. (2010). Topografya Ölçme Bilgisi; Nobel Yayın Dağıtım. Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Makine ve Teçhizat Ders Notları. Güner, M.S. (2011). Malzeme Bilimi, Yapı Malzemeleri ve Beton, Aktif Yayıncılık. Akkurt, M. (2000). Makina Bilgisi, Birsen Yayınevi. Genceli, O. (2008). Ölçme Tekniği (Boyut, Basınç, Akış ve Sıcaklık Ölçümleri), Birsen Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu Derste İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğrencilerine; Makine, Teçhizat, Sistem, Tesisat ve Cihaz Kavramları, Malzeme Bilgisi, Bağlama Elemanları, Güç ve Hareket İletim Elemanları, Talaşlı Üretim Yöntemleri, Talaşsız Üretim Yöntemleri, Pompalar, Fanlar ve Kompresörler, Yakıtlar ve Yanma, Kazanlar ve Isı Değiştiricileri, Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri, Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri, Hidrolik ve Pünomatik Sistemler, İş Makineleri, Transport Tekniği konularında temel düzeyde bilgi verilmeye çalışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
14 Gözlem 8 4 32
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makine, Teçhizat, Sistem, Tesisat ve Cihaz Kavramları Makine, Techizat, Sistem, Tesisat ve Cihaz Kavramları.pdf
Makine Techizat 1 - 1. Hafta - MAKİNE VE TECHİZAT İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR.mp4
2 Malzeme Bilgisi Malzeme Bilgisi.pdf
Makine Techizat 1 - 2. Hafta - Malzeme Bilgisi.mp4
3 Bağlama Elemanları Makine Techizat 1 - 3. Hafta - Bağlama Elemanları.mp4
Bağlama Elemanları.pdf
4 Güç ve Hareket İletim Elemanları Güç ve Hareket İletim Elemanları.pdf
Makine ve Techizat 1 - 4. Hafta - Güç ve Hareket İletim Elemanları.mp4
5 Talaşlı Üretim Yöntemleri Talaşlı Üretim Yöntemleri.pdf
Makine Techizat 1 - 5. Hafta - Talaşlı Üretim Yöntemleri.mp4
6 Talaşsız Üretim Yöntemleri-1. Kısım Talaşsız Üretim Yöntemleri-1.pdf
Makine Techizat 1 - 6. Hafta - Talaşsız Üretim Yöntemleri-1.mp4
7 Talaşsız Üretim Yöntemleri-2. Kısım Talaşsız Üretim Yöntemleri-2.pdf
Makine Techizat 1 - 7. Hafta - Talaşsız Üretim Yöntemleri-2.mp4
8 Pompalar, Fanlar ve Kompresörler Makine Techizat 1 - 8. Hafta - Pompalar, Fanlar ve Kompresörler 2.mp4
Pompalar, Fanlar ve Kompresörler.pdf
Makine Techizat 1 - 8. Hafta - Pompalar, Fanlar ve Kompresörler 1.mp4
9 ARA SINAV
10 Yakıtlar ve Yanma Makine Techizat 1 - 10. Hafta - Yakıtlar ve Yanma.mp4
Yakıtlar ve Yanma.pdf
11 Kazanlar ve Isı Değiştiricileri Makine Techizat 1 - 11. Hafta - Kazanlar ve Isı Değiştiricileri.mp4
Kazanlar ve Isı Değiştiricileri.pdf
12 Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri.pdf
Makine Techizat 1 - 12. Hafta - Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri.mp4
13 Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri Makine Techizat 1 - 13. Hafta - Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri.mp4
Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri.pdf
14 Hidrolik ve Pünomatik Sistemler Hidrolik ve Pünomatik Sistemler.pdf
Makine Techizat 1 - 14. Hafta - Hidrolik ve Pnomatik Sistemler.mp4
15 İş Makineleri Makine Techizat 1 - 15. Hafta - İş Makinaları.mp4
İş Makinaları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464404 İş sağlığı ve güvenliğinin konusuna giren bir çok alana yayılmış olan makineler ve makine ile ilgili kavramları öğrenir.
2 1464405 Makinelerin imalat yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.
3 1464406 Makine ve teçhizatların bakımı, onarımı ve güvenliği ile ilgili hususları bilir ve bu birikimi çalışma hayatına yansıtır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3
2 5 3 3 3 5 3
3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek