Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG108 Arama ve Kurtarma Bilgisi 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Tehlikede olabileceği belirlenen canlıyı tehlikeli bölge içinde ayırıp bulmak ve tehlike bölgesinden uzaklaştırmanın yolları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arama nedir Kurtarma nedir Arama ve kurtarma teknikleri Kurtarma metodları Kurtarmanın çeşitleri Kurtarmada kullanılan malzemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 25 50
9 Problem Çözümü 2 25 50
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgi ve Kavramlar 1 Arama ve Kurtarma Bilgisi Ders İcerigi ve Kaynaklari DN.pdf
2 Saha Koordinasyonu ve Yönetimi 2. Hafta (SAHA KOORDİNASYONU VE YÖNETİMİ).pptx
3 Sivil Korunma 3. Hafta (SİVİL KORUNMA).pptx
4 Afet ve Acil Durum Servisleri ve Müdahale 4. Hafta (AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE).pptx
5 Koordinasyon 5. Hafta (KOORDİNASYON).pptx
6 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Silahlar 6. Hafta (KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLAHLAR VE KORUNMA YÖNTEMLERİ).pptx
7 Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Temel Bilgileri 7. Hafta (AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR).pptx
8 Arasınav
9 Afet ve Acil Durumlara Hazırlık 8. Hafta (AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK).pptx
10 Afet ve Acil Durumlarda Hayatı İdame 9. Hafta (AFET VE ACİL DURUMLARDA HAYATI İDAME VE EMPROVİZE YÖNTEMLER).pptx
11 Afet ve Acil Durum Eğitimleri 10. Hafta (AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ NELERDİR).pptx
12 Afet ve Acil Durumlar için Risk Analizi 11. Hafta (AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN RİSK ANALİZİ).pptx
13 Afet Haberleşmesinde Temel Kavramlar 12. Hafta (AFET HABERLEŞMESİNDE TEMEL KAVRAMLAR).pptx
14 Afet Haberleşmesinde Temel Sorunlar, Afet ve Acil Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 13. Hafta (AFET HABERLEŞMESİNDE TEMEL SORUNLAR BİRİMLER KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON).pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254967 Acil durumlarda çalışanlara yardımcı olmak
2 1254968 Maddi zararları ve can kaybını en aza indirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69417 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 69422 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 69423 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 69429 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 69430 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 69427 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 69428 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 69418 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 69420 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
10 69421 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 69426 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
12 69419 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
13 69425 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 69424 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5
2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek