Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG108 Arama ve Kurtarma Bilgisi 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Tehlikede olabileceği belirlenen canlıyı tehlikeli bölge içinde ayırıp bulmak ve tehlike bölgesinden uzaklaştırmanın yolları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arama nedir Kurtarma nedir Arama ve kurtarma teknikleri Kurtarma metodları Kurtarmanın çeşitleri Kurtarmada kullanılan malzemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 25 50
9 Problem Çözümü 2 25 50
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgi ve Kavramlar 1. Temel Bilgi ve Kavramlar.pdf
1 Arama ve Kurtarma Bilgisi Ders İcerigi ve Kaynaklari DN.pdf
2 Acil Durum Planları 2 Acil Durum Planlari DN.pdf
3 Acil Durum Planları 3 Acil Durum Planlari DN.pdf
4 İşyeri Ortamında Tehlikeli Gazlar 4 LPG OZET.pdf
5 Acil Durum Ekiplerinin Görevleri 5 Acil Durum Ekiplerinin Görevleri.pdf
6 Kapalı Ortam Tehlikeleri 6 Kapali Ortam.pdf
7 Kimyasal Risk Etmenleri 7.Kimyasal Risk Etmenleri.pdf
8 Arasınav
9 Kişisel Koruyucu Donanımlar 8. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı.pdf
10 Afet ve Acil Durumlarda Hayatı İdame 9 Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Onlemleri.pdf
11 Afet ve Acil Durum Eğitimleri 11. AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ.pdf
12 Afet ve Acil Durumlar için Risk Analizi 11. Risk Analizi.pdf
13 Afet Haberleşmesinde Temel Kavramlar 12. Afet Haberleşme.pdf
14 Afet Haberleşmesinde Temel Sorunlar, Afet ve Acil Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 13. Afet Haberlesmesi Temel Sorunlar.pdf
14. İs Sagligi ve Guvenligi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477389 Acil durumlarda çalışanlara yardımcı olmak
2 1477390 Maddi zararları ve can kaybını en aza indirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5
2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek