Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG109 Genel Kimya 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Kimya maddenin iç yapısını, yapısal özelliklerini, maddelerin birbirleri ile olan ilişkilerini, sebep ve sonuçları ile birlikte inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ders öğrencilerin öğrenimleri boyunca görecekleri çeşitli kimya derslerinin ilkidir. Bu bağlamda genel kimya kavramlarının, kimyanın yaşantımızdaki öneminin ve diğer bilim alanları ile ilişkilerinin bu ilk derslerde öğrenciye kazandırılması bu dersin amacı kapsamındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring (Çeviri Editörleri: T.Uyar ve S.Aksoy), (2002), Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Palme Yayıncılık, Ankara. -R.Chang, (Çeviri Editörleri: A.B. Soydan ve A.Z. Aroğuz), (2000), Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul. -C.E. Mortimer (Çeviri Editörü: T. Altınata), (1997), Modern Üniversite Kimyası I, Çağlayan Basımevi, İstanbul. -Genel Kimya I, F.Gülay Kırbaşlar, Ders Notları, 2009, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi. Kimyanın tarihsel gelişimine bakış. Madde ve maddenin özellikleri. Maddeyi oluşturan tanecikler atomlar, atomun yapısı. Atom kuramları ve modern atom teorisi. Kimyasal bileşikler, organik ve anorganik bileşikler ve adlandırılmaları, element, molekül, bileşik, iyon, kimyasal formül ve mol kavramları. Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal tepkimeler, kimyasal eşitlikler, önemli kimya yasaları. Sulu çözelti tepkimeleri, derişim ve derişim çeşitleri. Gazlar: İdeal gazlar ve ideal olmayan gazlar, temel gaz yasaları. Kimyasal bağlar, bağ kuramları. Molekül geometrisi Vsepr kuramı. Lewis kuramı, Molekül orbital kuramı, Değerlik bağ kuramı anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
9 Problem Çözümü 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469385 Temel kimyasal kavramları ve atom yapısını ve kuramlarını açıklar,
2 1469386 Maddenin yapısı ve hallerine ait özellikleri ve davranışları tanımlar,
3 1469387 Mesleği ile ilgili kimyasal hesaplamaları matematiksel metotları kullanarak çözer,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 4 3
3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek