Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG201 Bina Yönetim Sitemleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, kapalı devre kamera kontrol sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemi, soygun alarm sistemi, asansör, aydınlatma ve bina içi haberleşme tesisatları hakkında bilgi verilecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapalı devre kamera kontrol sistemleri, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları ve bağlantıları, Geçiş kontrol sistemleri, Geçiş kontrol sistemlerinin elemanları ve bağlantıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 25 2 50
9 Problem Çözümü 25 2 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Binalarda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 1. Binalarda Bulunması Gereken Tedbirler.pdf
Bina Yönetim Sistemleri Ders 1 Binalarda Bulunması Gereken Tedbirler .mp4
2 Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği 2.Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İSG.pdf
Bina Yönetim Sistemleri Ders 2 Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İSG Tedbirleri.mp4
3 Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği 3.Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İSG.pdf
3. Titreşim (1. Bölüm).mp4
3. Titreşim (2. Bölüm).mp4
3. Titreşim (3. Bölüm).mp4
3. Titreşim (4. Bölüm).mp4
3. Titreşim (5. Bölüm).mp4
4 Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği 4.Binalarda Fiziksel ve Mekanik Faktörlere İlişkin İSG Radyasyon.pdf
4. Radyasyon.mp4
5 Kimyasal Risk Etmenleri 5. Kimyasal Risk Etmenleri.mp4
5. Kimyasal Risk Etmenleri.pdf
6 Binalarda Toz 6. Binalarda Toz - Asenkron.pdf
6. Binalarda Toz.mp4
7 Binalarda Elektrik 7. Elektrik.mp4
7. Elektrik.pdf
8 Arasınav
9 Binalarda Depolama ve İstifleme 8.Binalarda Depolama İstifleme.mp4
8.Binalarda Depolama İstifleme.pdf
10 Patlayıcı Ortam ve Yangın 9.Patlayıcı Ortam ve Yangın.mp4
9.Patlayıcı Ortam ve Yangın.pdf
11 Aydınlatma 10. Aydınlatma.mp4
10.Aydınlatma.pdf
12 Binalarda Asansör İşletme Ve Bakımı 11 BİNALARDA ASANSÖR İŞLETME VE BAKIMI.pdf
11 BİNALARDA ASANSÖR İŞLETME VE BAKIMI] - PowerPoint Slayt Gösterisi.mp4
13 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 12.YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.pdf
14. YAPI İSLERİNDE İSG.mp4
14 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 13.Güvenlik ve Sağlık İşaretleri.pdf
13.Güvenlik ve Sağlık İşaretleri.mp4
15 Genel Tekrar 14 Bina Yonetim Sistemleri Genel Tekrar.pdf
14. Genel Tekrar.mp4
13.Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ve Genel Tekrar (362 slayt).pdf
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513430 Kamera kontrol ve geçiş kontrol sistemlerinin bağlantılarını ve montajını, bakım ve onarımını beliryebilcektir
2 1513431 Asansör sistemlerinin bağlantılarını ve montajını, bakım ve onarımını beliryebilcektir
3 1513432 Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı projesinin bağlantılarını ve montajını, bakım ve onarımını beliryebilcektir
4 1513433 Bina haberleşme sistemlerinin projesinin bağlantılarını ve montajını, bakım ve onarımını beliryebilcektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2
3 1 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek