Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG203 İlk Yardım 927001 2 3 3

Dersin Amacı

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sürücü Kursu Kitapları İlk Yardım Eğitim Videoları İlk Yardım Uygulama Salonu Trabzon Sağlık Müdürlüğü 112 Şube hizmetleri Gazi Osman Paşa Üniversitesi ilk Yardım ve Sağlık konulu konferans notları İl jandarma komutanlığı ilk yardım eğitimi notları Mutlu Öner sağlık bilgisi ders notları Ders Kitabı ve Yardımcı Diğer Kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlk yardımın temel uygulamaları, yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk yardımın temel uygulamaları İLK YARDIM_Dersi 1. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-1.mp4
2 Birinci ve ikinci değerlendirme İLK YARDIM_Dersi 2. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-2. Hafta.mp4
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği İLK YARDIM_Dersi 3. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-3. Hafta.mp4
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği İLK YARDIM_Dersi 4. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-4. Hafta.mp4
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım İLK YARDIM_Dersi 5. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-5. Hafta.mp4
6 Dış ve iç kanamalar İLK YARDIM_Dersi 6. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-6. Hafta.mp4
7 Yara ve yara çeşitleri İLK YARDIM_Dersi 7. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-7. Hafta.mp4
8 Arasınav İLK YARDIM_Dersi 8. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-8. Hafta.mp4
9 Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım İLK YARDIM_Dersi 9. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-9. Hafta.mp4
10 Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım İLK YARDIM_Dersi 10. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-10. Hafta.mp4
11 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım İLK YARDIM_Dersi 11. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-11. Hafta.mp4
12 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım İLK YARDIM_Dersi 12. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-12. Hafta.mp4
13 Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri İLK YARDIM_Dersi 13. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-13. Hafta.mp4
14 Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma İLK YARDIM_Dersi 14. ÜNİTE.pdf
İlk Yardım-14. Hafta.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107884 1477201 Temel yaşam desteği sağlar.
107885 1477199 İlk yardımın temel ilkelerini uygular.
107886 1477200 Acil durumlarda ilk yardımı uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
107884 5
107885 5
107886 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek