Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG205 Yangından Korunma Yöntemleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sivil savunma, Doğal Afetler ve diğer afetlere konusunda bilinçlendirme, Korunma Çareleri ve Arama kurtarma tekniklerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu M. Afet Yönetimi, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yangının Tanımı, Yangının Nedenleri, Yangın Güvenliği Uygulamaları, Yangın Yönetmeliğinin İncelenmesi, Yangında Organizasyon Ve Haberleşme Teknikleri, Yangından Korunma Yöntemleri, Üç Dakikanın Önemi, Patlamalar ve Nedenleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yanma ve Yangın Kavramları HAFTA 1 YANMA VE YANGIN KAVRAMLARI.pptx
2 Yangın Sınıfları ve Söndürme Teknikleri HAFTA 2 YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ.pptx
3 Yangın Söndürme Malzeme ve Teknikleri HAFTA 3 YANGIN SÖNDÜRME MADDE VE MALZEMELERİ.pptx
4 Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri HAFTA 4 YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ.pptx
5 Yapı ve Binalarda Yangın Güvenliği HAFTA 5 YAPI VE BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ .pptx
6 Bina Mukavemeti ve Yapı Malzemeleri ile Bina Kaçış Yollarında Yangın Güvenliği HAFTA 6 BİNA MUKAVEMETİ VE YAPI MALZEMELERİ İLE BİNA KAÇIŞ YOLLARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ .pptx
7 Bina Bölüm ve Tesislerinde Yangın Güvenliği HAFTA 7 BİNA BÖLÜM VE TESİSLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ.pptx
8 Ara Sınav
9 Elektrik Sistemlerinde Yangın Güvenliği HAFTA 8 ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ.pptx
10 Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler HAFTA 9 PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER.pptx
11 Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar HAFTA 10 PARLAYICI VE PATLAYICI GAZLAR.pptx
12 Parlayıcı, Patlayıcı ve Yanıcı Maddelerin Depolanması ve Kullanılması HAFTA 11 PARLAYICI, PATLAYICI VE YANICI MADDELERİN DEPOLANMASI VE KULLANILMASI.pptx
13 Yangına Karşı Güvenlik Tedbirleri HAFTA 12 YANGINA KARŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ.pptx
14 Yangın Güvenliği Organizasyonu HAFTA 13 YANGINA GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU.pptx
15 Yangında Acil Durum Yönetmeliği HAFTA 14 YANGINDA ACİL DURUM YÖNETİMİ.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255368 Yanmanın kimyasal yapısını özetleyebilir
2 1255369 Yangının oluşum nedenlerini özetleyebilir
3 1255370 Yangından korunma yöntemlerini özetleyebilir
4 1255371 Yangın söndürme sistemlerini özetleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69417 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 69422 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 69423 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 69429 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 69430 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 69427 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 69428 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 69418 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 69420 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
10 69421 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 69426 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
12 69419 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
13 69425 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 69424 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4
2 3 4 4
3 4 4 4 3
4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek