Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG207 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Yapı işleri çalışmalarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KOBİ’ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hukuku Dersleri Çelik, Nuri. (1988), 9. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnşaat ve çeşitleri, inşaat alanlarında genel güvenlik önlemleri, köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve su isleri ile ilgili inşaatlarda isg, demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatında isg.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 1 Yapı İşlerinde İSG - 1. Hafta - Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 1.mp4
Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 1.pptx
2 Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 2 Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 2.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 2. Hafta - Yapı Sektörünün Önemi, Özellikleri ve İş Kazası Oranları 2.mp4
3 Yönetmelikte Geçen Temel Kavramlar, Yükümlülükler ve Sorumluluklar Yapı İşlerinde İSG - 3. Hafta - Yönetmelikte Geçen Temel Kavramlar, Yükümlülükler ve Sorumluluklar.mp4
Yönetmelikte Geçen Temel Kavramlar, Yükümlülükler ve Sorumluluklar.pptx
4 Yapı İşleri Çeşitleri Yapı İşleri Çeşitleri.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 4. Hafta - Yapı İşleri Çeşitleri.mp4
5 Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 1 Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 1.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 5. Hafta - Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 1.mp4
6 Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 2 Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 2.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 6. Hafta - Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 2.mp4
7 Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 3 Yapı İşlerinde İSG - 7. Hafta - Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 3.mp4
Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 3.pptx
8 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 1 Yapı İşlerinde İSG - 8. Hafta - Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 1.mp4
Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 1.pptx
9 Ara Sınav
10 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 2 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 2.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 10. Hafta - Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 2.mp4
11 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 3 Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 3.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 11. Hafta - Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 3.mp4
12 Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 1.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 12. Hafta -Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 1.mp4
13 Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 2 Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 2.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 13. Hafta -Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar 2.mp4
14 Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 1 Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 1.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 14. Hafta -Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 1.mp4
15 Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 2 Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 2.pptx
Yapı İşlerinde İSG - 15. Hafta -Yüksekte Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar 2.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477303 İnşaat ve çeşitlerini tanımlar.
2 1477304 İnşaat alanlarında alınması gereken genel güvenlik önlemlerini bilir.
3 1477305 Köprü ve kanalizasyon çalışmalarında alınması gereken güvenlik önlemlerini bilir.
4 1477306 Baraj işlerinde, su regülatörü ve varyant su yolu çalışmalarında, kuyu ve su isleri ile ilgili inşaatlarda, demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatında gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4
2 4 5 3 4
3 4 5 3 4
4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek