Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG209 Sosyal Güvenlik 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bireysel ve toplu iş mevzuatı ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Sosyal Güvenlik Kavramı,Gelişimi ve Kapsamı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynakları 1. Sosyal Güvenlik Nedir Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynakları.pptx
2 Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihçesi 2.Sosyal Güvenlik Hukukun Tarihçesi.pptx
3 Sosyal Sigortalar Kurumunda Sigortalılık 3. Sosyal Sigortalar Kurumunda Sigortalılık.pptx
4 İşyeri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 4.İŞYERLERİ VE İŞVERENLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER.pptx
5 İş Göremezlik 5.İŞ GÖREMEZLİK.pptx
6 Maluliyet Sigortası 6.Maluliyet Sigortasi.pptx
7 Yaşlılık Sigortası 7.Yaslilik Sigortasi.pptx
8 Arasınav
9 Ölüm Sigortası 8.Ölüm Sigortası.pptx
10 İsteğe Bağlı Sigortalılık 9.İstege Bagli Sigortalilik.pptx
11 Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta 10.Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına.pptx
12 Genel Sağlık Sigortası 11.Genel Saglik Sigortasi.pptx
13 Sağlık Hizmetleri 12.Saglik Hizmetleri.pptx
14 İdari Para Cezaları 13.İdari Para Cezaları ve Fesih.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477400 Çalışanların iş yaşamındaki ve hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olur.
2 1477401 Çalışanlarla ilgili yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlar.
3 1477402 İşçi-işveren ilişkileri ve örgütlenme hakkında bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 2 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek