Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG211 Taşıma ve Depolama 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Endüstriyel alanda, iş yerlerinde, çalışma ortamlarında ve depo alanlarında kimyasalların, malzeme ve teçhizatların taşıma ve depolama şartlarının detaylarını ve kanuni mevzuata uygunluğunun aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve Taşımacılık / İstifleme Ve Kuralları / Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları / Depo özellikleri / İşaretlendirme / Yönlendirme / İş Kazaları / Alınması Gerekli Önlemler / Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 3 15 45
10 Tartışma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıma ve depolama tanımları Taşıma ve Depolama 1 Hafta TAŞIMA VE DEPOLAMANIN TANIMI .mp4
1 Tasima ve Depolamanin Tanimi.pdf
2 Tehlikeli Madde Kavramına Giriş 2. TEHLİKELİ MADDE KAVRAMİNA GİRİS.pdf
Taşıma ve Depolama 2. Hafta Tehlikeli Madde Kavramına Giriş.mp4
3 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 3. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA (SINIF3).pdf
3. Yanıcı Sıvı Maddeler (1. Bölüm).mp4
3. Yanıcı Sıvı Maddeler (2. Bölüm).mp4
3. Yanıcı Sıvı Maddeler (3. Bölüm).mp4
3. Yanıcı Sıvı Madde (4. Bölüm).mp4
3. Yanıcı Sıvı Maddeler (5. Bölüm).mp4
4 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 4. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA (SINIF4.1 4.2).pdf
4. Tehlikeli Maddeler (Sınıf 4.1 Sınıf 4.2).mp4
5 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 5. Tehlikeli Madde Lojistiği (Sınıf 5.1 - Sınıf 5.2).mp4
5. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA (5.1).pdf
6 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 6. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA (6.1).pdf
6. Tehlikeli Madde Lojistiginde Siniflandirma 6.1.mp4
7 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 7. Tehlikeli Madde Lojistiği (Bulaşıcı Maddeler 6.2).mp4
7. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA (6.2).pdf
8 Arasinav
9 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Sınıflandırma 8. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA 7 8 9.pdf
8. TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA 7 8 9.mp4
10 Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi 9.Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi.mp4
9.Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi.pdf
11 Tehlikeli Maddelerin Depolanması 10 Tehlikeli Maddelerin Depolanması.pdf
10 Tehlikeli Maddelerin Depolanması.mp4
12 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması 11 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmasi.pdf
11 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmasi.mp4
13 Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması 12. Tehlikeli MAddelerin Denizyolu İle Tasinmasi.mp4
12 Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Tasinmasi.pdf
14 Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması 13 Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Tasinmasi.pdf
13 Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Tasinmasi.mp4
15 Genel Tekrar 14. TASIMA GENEL TEKRAR.pdf
14. Genel Tekrar.mp4
13 Genel Tekrar (433 Slayt).pdf
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513434 Uluslararası taşıma ve depolama işlemlerinin gerçekleşme şekli öğretilir.
2 1513435 Çalışma ortamlarında taşıma ve depolamanın kişiye yönelik gereklilikleri öğretilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek