Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG202 İş Kazaları ve Raporlandırma 927001 2 4 4

Dersin Amacı

İş güvenliğinde kullanılan tüm bilimsel terimleri bilmek ve kavramları tanıtmak; Bilimsel kavramları tanıtmak, Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, Kaynak tarama, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek, Bilimsel araştırmaların sonuçlarını rapora dönüştürmeyi kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri, araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesini öğrenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
9 Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Kazaları ve Raporlandırma Dersi Tanıtımı 1 IKMH Ders İcerigi ve Kaynaklari.pdf
2 Ofis Programları Word 2. Microsoft Office Word.pdf
3 Ofis Programları Excel 3. Microsoft Office Excel.pdf
4 Ofis Programları Power Point 4. Power Point DN.pdf
5 İş Kazası Nedir? 5. İş Kazası Nedir Classroom.pdf
5. İş Kazası Nedir DN.pdf
6 Acil Durum Planı 6. Acil Durum Planı DN.pdf
6. Acil Durum Planı DN.pdf
7 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller 7. Periyodik Kontroller.pdf
7. İSG Kontroller.pdf
8 ARA SINAV
9 Meslek Hastalığı, Tıbbi Tanı ve Bildirimleri 8. Meslek Hastaligi Tani DN.pdf
10 İş Kazası ve İstatistikleri 9. Is Kazasi Istatistikleri.pdf
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Formları 10. ISG Formlar DN.pdf
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Formları 11. ISG Formlar DN.pdf
13 Talimatlar 12. Talimatlar DN.pdf
14 Tatbikatlar 13. Tatbikatlar DN.pdf
14. İKRP Genel Rapor DN.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513449 Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuvar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler
2 1513450 Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur
3 1513451 Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5
3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek