Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG204 Acil Durum Risk Analizi 927001 2 4 6

Dersin Amacı

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında tehlike faktörlerini tanıma, belirleme ve uygun risk değerlendirme yöntemlerini uygulayarak risk analizi yapma ve acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aven,T. (2008). Risk Analysis: Assesing uncertainties beyond expected values and probabilities Melnikov,A. (2003). Risk Analysis in Finance and Insurance.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Risk yönetimi ve genel yönetim, tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri, risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, risk analizi ve teknikleri, risk değerlendirme uygulamaları, işyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik gerekleri, işyerlerinin yapısı ve alınması gereken önlemler, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği alanında risk grupları (Kadın, Özürlü, Genç, Yaşlı, Göçmen), risk gruplarının sağlık gözetimi ve özel korunma yöntemleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması kavramları, vardiyalı çalışmada muhtemel riskler ve alınması gereken önlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
11 Soru-Yanıt 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Acil Durum HAFTA 1 ACİL EYLEM PLANI HAZIRLIĞI.pptx
2 Risk Nedir HAFTA 2 TELİKE VE RİSK NEDİR.pptx
3 Risk Yönetimi HAFTA 3 RİSK YÖNETİMİ.pptx
4 Kalitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri HAFTA 4 KALİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 1. BÖLÜM.pptx
5 Risk Analizi HAFTA 5 KALİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 2. BÖLÜM.pptx
6 Risk Değerlendirme Uygulama Alanları HAFTA 6 KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ.pptx
7 Risk Değerlendirmenin Önemi HAFTA 7 RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI.pptx
8 Ara Sınav
9 Hizmet Sektöründe Risk Değerlendirme HAFTA 8 RİSK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ.pptx
10 İmalat Sektörü Açısından Risk Değerlendirme HAFTA 9 HİZMET SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ.pptx
11 Belirsizlik Altında Karar Verme ve Risk Değerlendirme HAFTA 10 İMALAT SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ.pptx
12 İş Hayatında Risk Faktörleri HAFTA 11 BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR VERME VE RİSK DEĞERLENDİRME.pptx
13 Proje Risk Yönetimi HAFTA 12 İŞ HAYATINDA RİSK FAKTÖRLERİ.pptx
14 Risk Kontrol Teknikleri HAFTA 13 ACİL DURUM MEVZUATI.pptx
15 Risk Kontrol Teknikleri HAFTA 14 ACİL DURUM EKİBİ KRİTİK BÖLGELER VE GÖREVLİLER.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477778 Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.
2 1477779 Acil Durum takımlarını belirleyebilir, ilgili kavramları anlayabilir.
3 1477780 İş Yerinde Risk Analizi ve Acil Planı yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4 3
3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek