Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG206 İş Hijyeni 927001 2 4 3

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Dünyadaki gelişimi, Ülkemizdeki gelişimi, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Kavramları hakkında bilgi kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cihan YAYLACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma Çapraz Bulaşma, Kişisel Hijyen El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Tırnak Fırçalarının Kullanım Özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama Hijyenin Tanımı Ve Önemi Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler İş Ortamlarında Hijyen Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Hijyeni Dersi Tanıtımı 1 İs Hijyeni Ders İcerigi ve Kaynaklari.pdf
2 Hijyen Nedir? 2 Hijyen Nedir DN.pdf
3 İş Hijyeni Nedir? 3. İş Hijyeni Nedir.pdf
4 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi 4. İş Hijyeni Ölçüm.pdf
5 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi 5. İş Hijyeni Ölçüm.pdf
5 İs Hijyeni Ölçüm Yöntemi.pdf
6 Gıda Hijyeni 6.Gida Hijyeni DN.pdf
6.Gida Hijyeni Classroom.pdf
7 Gıda Hijyeni 7.Gida Hijyeni Classroom.pdf
7.Gida Hijyeni DN.pdf
8 Arasınav
9 Biyolojik Etkenlere Maruziyet 8. Biyolojik Risk DN.pdf
10 Biyolojik Etkenlere Maruziyet 9. Biyolojik Risk DN.pdf
11 Biyosidal Ürünlerinin Kullanımı 10. Biyosidal Ürünler DN.pdf
12 Haşerelere Karşı İlaçlama 11. Haserelere Karsi İlaclama DN.pdf
13 İnsani Tüketim Amaçlı Sular 12. İnsani Tuketim Amacli Sular DN.pdf
14 Pestisitler 13. Pestisitler DN.pdf
14. HACCP DN.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477429 İş Sağlığını tanımını yapar, amacını ve kapsamını açıklar
2 1477430 İş sağlığı ile ilgili kuruluşları sayar ve birbiri ile ilişkilerini açıklar
3 1477431 İşyeri sağlık güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 2
3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek