Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG208 Etiketleme ve İşaretleme 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı; etiketleme ve işaretleme tanımlarının öğretilmesi, genel mevzuatın tanımlanması, mevcut örneklerle etiketleme ve işaretlemenin incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etiketleme ve işaretleme tanımları, mevzuatın öğrenilmesi ve değerlendirilmesi, yönetmeliklerde işaretleme ve etiketlemenin önemi ve gerekliliğinin kavranması, güvenlik işaretleri ve tehlike işaretlerini öğrenme, işyerlerinde etiket ve ışaretlerin uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etiketleme ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiketleme ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı.pdf
2 Etiketleme ve İşaretlemenin Gerekliliği ve Önemi Etiketleme ve İşaretlemenin Gerekliliği ve Önemi.pdf
3 Etiketleme ve İşaretlemenin Türleri ve Kullanıldığı Yerler Etiketleme ve İşaretlemenin Türleri ve Kullanıldığı Yerler.pdf
4 Kimyasal Maddeler ile Çalışmalarda Etiketleme ve İşaretleme Kimyasal Maddeler ile Çalışmalarda Etiketleme ve İşaretleme.pdf
5 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve İçeriği Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve İçeriği.pdf
6 Etiketlerde Uluslararası Standartlarda Şekil, Boyut ve Renk Özellikleri Etiketlerde Uluslararası Standartlarda Şekil, Boyut ve Renk Özellikleri.pdf
7 Etiket ve İşaretlemede Eğitim ve Uygulama Etiket ve İşaretlemede Eğitim ve Uygulama.pdf
8 Yaygın Olarak Karşılaşılan Risk Durumlarının Listesi ve İncelenmesi Yaygın Olarak Karşılaşılan Risk Durumlarının Listesi ve İncelenmesi.pdf
9 Ara Sınav
10 Yaygın Olarak Karşılaşılan Güvenlik Tavsiyelerinin İncelenmesi ve Risk İletişimi Yaygın Olarak Karşılaşılan Güvenlik Tavsiyelerinin İncelenmesi ve Risk İletişimi.pdf
11 Önemli Semboller ve Uluslararası Kısaltmalar Önemli Semboller ve Uluslararası Kısaltmalar.pdf
12 "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Genel Esaslar CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Genel Esaslar.pdf
13 Etiket ve İşaretlerden Bulundurulması Asgari Gerekler Etiket ve İşaretlerden Bulundurulması Asgari Gerekler.pdf
14 Kalibrasyon Kalibrasyon.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477736 Mevzuattaki etiketleme ve işaretleme kurallarını öğrenme
2 1477737 Etiketleme ve işaretlemeyi tanımlama
3 1477738 Uygulamadaki etiket ve işaretlerin neler olduğunu öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 3
3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek