Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG210 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 927001 2 4 4

Dersin Amacı

İşyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda, işyerlerinde karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenebilmesi ve kayıtların tutulması, işçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği elemanının yapması gerekenleri öğrenmelerini ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Doç.Dr.Erhan Deveci, İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Fırat Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Ocak 2010, Elazığ 2. Dr. Vahide Bilir, Meslek Hastalıkları, 2004, Türk-iş 3. Resmi Gazete 4. Dr. Rana Güven, Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaza ve iş kazası kavramları, iş kazalarının nedenleri ve kayıpları, iş kazalarının sınıflandırılması, iş kazası istatistikleri, kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi, kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi, sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tam yöntemleri, meslek hastalıklarından korunma, meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meslek Hastalıklarına Giriş HAFTA 1 İş Kazası Nedenleri ve iş Kazasından sayılan Hallere Genel Bakış.pptx
2 Meslek Hastalıkları ve Etmenleri HAFTA 2 Meslek Hastalıklarına Giriş.pptx
3 İş İle İlgili Hastalıklar HAFTA 4 İşle İlgili Hastalıklar.pptx
4 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları HAFTA 5 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları.pptx
5 Mesleki Kalp Damar Sistemi Hastalıkları HAFTA 12 İşyeri Fiziksel Risk Etmenleri.ppt
6 Mesleki Cilt Hastalıkları HAFTA 6 Mesleki Cilt Hastalıkları.pptx
7 Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları HAFTA 3 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları.pptx
8 Ara Sınav
9 İş Kazaları HAFTA 14 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar.pptx
10 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar HAFTA 7 MESLEKİ BULAŞICI HASTALIKLAR.pptx
11 Mesleki Kanserler HAFTA 8 MESLEKİ KANSERLER.pptx
12 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları HAFTA 9 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI.pptx
13 Mesleki İşitme Kayıpları HAFTA 10 MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARI.pptx
14 İş Yerinde Uygulanan Resmi Tıbbi Muayeneler HAFTA 11 İŞ YERİNDE UYGULANAN RESMİ TIBBİ MUAYENELER.pptx
15 Meslek Hastalıkları İle İlgili Mevzuat HAFTA 13 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477754 İş Sağlığı ve Güvenliği genel kavramı ve kuralları içerisinde İşte Sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini anlama ve kavramak
2 1477755 İş kazası ve meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklar tanımını yapabilmeleri ve önemini kavramak
3 1477756 Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanımını ve bu iki kavram arasındaki farkı anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 4 3
3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek