Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG212 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin; İş güvenliği mevzuatında yer alan temel kavramlara aşina olmalarını sağlamak ve ülkemizdeki iş güvenliği kanunu ve bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikleri öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kanuna Bağlı Çıkartılan Yönetmelikler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kanuna Bağlı Çıkartılan Yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 1. ÜNİTE.pdf
2 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 2. ÜNİTE.pdf
3 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 3. ÜNİTE.pdf
4 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 4. ÜNİTE.pdf
5 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İSG MEVZUATI-2_Dersi 5. ÜNİTE.pdf
6 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İSG MEVZUATI-2_Dersi 6. ÜNİTE.pdf
7 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 7. ÜNİTE.pdf
8 Ara Sınav İSG MEVZUATI-2_Dersi 8. ÜNİTE.pdf
9 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 9. ÜNİTE.pdf
10 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 10. ÜNİTE.pdf
11 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 11. ÜNİTE.pdf
12 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-2_Dersi 12. ÜNİTE.pdf
13 Cezai ve Hukuki Sorumluluk, Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi İSG MEVZUATI-2_Dersi 13. ÜNİTE.pdf
14 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili özellikle İLO(Uluslar Arası Çalışma Örgütü) tarafından hazırlanan ve yayımlanan Türkiye Cumhuriyetinde taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi İSG MEVZUATI-2_Dersi 14. ÜNİTE.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477902 Öğrenci, İş Güvenliği Mevzuatı I dersinde aldığı bilgileri pekiştirir ve mevzuattaki temel konulara hakim olur.
2 1477903 Öğrenci, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine ilişkin detaylı bilgiler edinir.
3 1477904 Öğrenci, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının yönetmelikte yer alan görev, yetki ve sorumlulukları hakkında önemli bilgiler edinir.
4 1477905 Öğrenci, İş Güvenliği Mevzuatı bilgilerinin çalışma yaşamındaki önemini ve işlevini öğrenmiş olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek