Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSG213 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere; 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kanuna Bağlı Çıkartılan Yönetmelikler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kanuna Bağlı Yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 6331 Sayılı Kanun ve Kanuna Bağlı Çıkartılan Yönetmelikler İsg Mevzuatı-1-1. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 1. ÜNİTE.pdf
2 İŞ Sağlığı ve Güvenliğinde Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar İsg Mevzuatı-1-2. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 2. ÜNİTE.pdf
3 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-3. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 3. ÜNİTE.pdf
4 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-4. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 4. ÜNİTE.pdf
5 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği İsg Mevzuatı-1-5. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 5. ÜNİTE.pdf
6 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-6. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 6. ÜNİTE.pdf
7 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-7. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 7. ÜNİTE.pdf
8 Ara Sınav İsg Mevzuatı-1-8. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 8. ÜNİTE.pdf
9 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İsg Mevzuatı-1-9. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 9. ÜNİTE.pdf
10 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-10. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 10. ÜNİTE.pdf
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-11. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 11. ÜNİTE.pdf
12 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İsg Mevzuatı-1-12. Hafta.mp4
İSG MEVZUATI-1_Dersi 12. ÜNİTE.pdf
13 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İSG MEVZUATI-1_Dersi 13. ÜNİTE.pdf
İsg Mevzuatı-1-13. Hafta.mp4
14 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İSG MEVZUATI-1_Dersi 14. ÜNİTE.pdf
İsg Mevzuatı-1-14. Hafta.mp4
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477893 İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1477894 İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
3 1477895 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
4 1477896 İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77132 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77137 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77138 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77144 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77145 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur
6 77142 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77143 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77133 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77134 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
10 77139 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
11 77135 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
12 77136 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 77140 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77141 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek