Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK331 Mühürcülük 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Eski devirlerde imza yerine kullanılan ve basıldığı vakit düz çıkması için üzerine ters olarak isim unvan ve tarih kazınmış küçük alete mühür denir. Mühürcülük adlı bu dersle birlikte mührün yapımı, yapım teknikleri, ilk ortaya çıkışı ve kullanılması, kullanıldığı alanlar belirlenmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte özellikle mührün yönetimde ve ticarette kullanımıyla birlikte, en erken olarak Ön Asya uygarlıklarında kullanımı, taşıdığı özellikler tartışılacaktır. Resmi bir buluş ve devlet arması olan mührün Ön Asya dışında Anadolu, Avrupa, Mısır gibi coğrafyalardaki kullanımına da değinilecektir. Ayrıca mührün ait olduğu devletin özelliklerini taşıması, arkeoloji bilimi açısından araştırmalara açıklık getirmiş olması gibi etkenlerin öneminin sunulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cylinder Seals, A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, H.Frankfort, London,1939. Collon, D., Near Eastern Seals (Interpreting the Past Series), University of California Press 1990. Collon, D., First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, 2006 Fatma Egemen Engin, Mühür ve Mühürcü/ük Sanatımız, İstanbul 1994 Mehmet Zeki Kuşoğ¬lu, Resimli Ansiklopedik Türk Kuyumculuk Terimleri Sözlüğü, istanbul 1994, s. 70, 113- 115; a.mlf .. Dünkü Sanatımız Kültürümüz, istanbul 1994, s. 23-27; a.mlf .. "Dünkü Sanatlarımızdan Hakkakhk ve Mühürcülük", Köprü, sy. 52, istanbul 1981, s. 30-31; Pakalın, ı, 706, 766; ll, 141,607-609

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Ders akışı olarak öncelikle mührün ve mühürcülüğün yapımı, yapım teknikleri, ortaya çıkması ve farklı alanlarda kullanılması gibi alanlara değinilecektir. Bununla birlikte en erken dönemlerden itibaren kullanımı Ön Asya uygarlıklarıyla ele alınıp, tüm Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Yakındoğu dünyasındaki önemi ortaya konulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 11 2 22
34 Okuma 15 2 30
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mühür, mühürcülük ve önemi
2 Mührün ortaya çıkması ve kullanılması
3 Mühürcülükte malzeme ve teknik
4 Mühürlerin kullanıldığı alanlar
5 En erken dönemlerde mühür kullanımı
6 Ön Asya uygarlıklarında mühürcülük
7 Ön Asya uygarlıklarında mühürcülük
8 Ön Asya uygarlıklarında mühürcülük
9 Anadolu uygarlıklarında mühür kullanımı
10 Anadolu uygarlıklarında mühür kullanımı
11 Ticarette mühür ve önemi
12 Mühürcülüğün getirdiği kolaylıklar
13 Genel anlamda mührün ve mühürcülüğün önemi
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533242 Mühür ve mühürcülüğü tanır.
2 1533243 Mührün kullanıldığı alanları tespit edebilir.
3 1533244 Mühürcülüğün yapım tekniklerini öğrenir.
4 1533245 Mühürcülüğün ilk ortaya çıkısı ve Ön Asya uygarlıklarıyla olan erken kullanımını tanır.
5 1533246 Mührün Anadolu, Yakındoğu, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarındaki yerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek