Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK333 Kafkas Arkeolojisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Anadolu arkeolojisi, Yakındoğu, Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Mezopotamya uygarlıklarıyla tarihin en eski çağlarından itibaren yakından ilişkilidir. Özellikle siyasal çatışmalar ve ticari ilişkiler sonucu kıtalar arası bir köprü olan Anadolu’da çok çeşitli bir kültür zenginliği oluşmuştur. Bunun yanında jeopolitik konumunda dolayı, tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca en çok üstünlük ve hâkimiyet kurma savaşlarının yaşandığı coğrafyalardan biridir. Bu bağlamda Kafkas Arkeolojisinin de Anadolu için önemi göz ardı edilemez. Tüm bu ilişkiler tarih boyunca Kafkaslar dünyasını da Anadolu bağlamında etkilemiştir. Özellikle Anadolu’ya gelen akımların ciddi bir ayağı Kafkaslar üzerinden yaşanmıştır. Nitekim Anadolu’da yaşamış birçok uygarlığın etkileri Kafkaslarda bugün rahat bir şekilde kalıntılar ve kültür ögeleriyle rahatça görülebilmektedir. Kafkaslar, Asya ülkeleri, Anadolu ve Avrupa için bir kültür geçişinin yaşandığı arkeolojiye sahip olmasından dolayı, bu coğrafyanın tarihsel anlamda incelenmesi gerekmektedir. Kafkas Arkeolojisi adlı ders ile birlikte bu tarihsel örgü ve kültürel etkinin önemi ortaya konulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergin, A. Y. A. N. "KAFKASYA: BİR ETNO-KÜLTÜREL TARİH ÇÖZÜMLEMESİ CAUCASIA: AN ETNO-CULTURAL HISTORY ANALYSIS." İrade Hüseyİnova, Eskİ Kafkasya tarİhİnİn arkeolojİk araştırmaları KİMDİR, TÜRK, et al. "İskitlerin Kimliği Yazan: BTT Tarih: Ocak 1st, 2016." Tokmakoğlu, Gürsel. "Fitnenin Arkeolojisi." Muttakilik (2014). TAMAMI, DERGİNİN. "CS: ENERGY 2013 ÖZEL SAYISININ TAMAMINA

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Öncelikle Kafkaslar, önemi, tarihsel serüveni, arkeolojik açıdan değerlendirilmesi, Anadolu, Asya, Avrupa ve Yakındoğu dünyasıyla ilişkilerinin ortaya konması sağlanacaktır. Ayrıca özellikle arkeolojik ve tarihsel boyutta, yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu Anadolu ve Asya uygarlıklarıyla kültürel bağı üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 10 2 20
36 Rapor 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kafkas coğrafyası
2 Kafkasların tarihsel önemi
3 Kafkasların bölgedeki etnik yapısı, konumundan dolayı tarihsel süreci ve ticari ilişkileri
4 Anadolu uygarlıklarıyla olan tarihsel ve kültürel bağı
5 Asya uygarlıklarıyla olan bağlantısı
6 Avrupa uygarlıklarıyla olan bağlantısı
7 Yakındoğu dünyasıyla olan etnik ve tarihsel bağı
8 Göç zamanlarında Kafkasların tutumu ve rolü
9 Arkeolojik açıdan Anadolu ile bağlantısı
10 Kafkas kültürlerinin Anadolu, Asya ve diğer bölgelerde etkileri
11 Kafkas kültürlerinde din olgusu
12 Kafkasların sanat ve mimari
13 Etkileşimde olduğu tüm bölgelerle olan arkeolojik bağı
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533203 Kafkas coğrafyasını tanır.
2 1533204 Kafkasları tarihsel açıdan, konumundan ve ticari ilişkiler açısından analiz edebilir.
3 1533205 Kafkas arkeolojisi bağlamında Anadolu, Asya ve Yakındoğu uygarlıklarını tanır.
4 1533206 Bölgenin tarihsel açıdan önemini, Anadolu’ya ve iç Asya olan göçlerde Kafkasların rolünü kavrar.
5 1533207 Kafkaslar ve Anadolu başta olmak üzere diğer bölgelerle olan arkeolojik bağı ortaya koyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek