Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Anadolu’da Ölü Gömme Geleneklerinin kronolojik ve tipolojik açıdan incelenerek din, birey-toplum ve kültürler arası ilişkilerini irdelemek, anlamlandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 AKYURT, M.; MÖ II. Binde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri (Ankara, 1998) 2 AKTÜRE, S.; Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (İstanbul, 1994) 3 ALKIM, U.B. ve diğ.; İkiztepe I-II (Ankara, 1988; 2003) 4 BRAIDWOOD, R.J.; Tarih Öncesi İnsan (İstanbul, 1995) 5 BRYCE, T.; Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum (Ankara, 2003) 6 CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan (İstanbul, 1988) 7 DURU, R.; Kuruçay II (Ankara, 1996) 8 DURU, R. ; Unutulmuş Bir Başkent : Tilmen (İstanbul, 2003) 9 HODDER, I. ; Çatalhöyük : Leoparın Öyküsü (İstanbul, 2006) 10 KAMİL, T. ; Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia (Oxford, 1982) 11 LLOYD, S. – MELLAART, J. ; Beycesultan –I : The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels (London, 1962) 12 MACQUEEN, J.G. ; Hititler ve Hititler Çağı’nda Anadolu (Ankara, 2001) 13 MELLAART, J. ; Çatalhöyük, A Neolithic Town in Anatolia (New York, 1967) 14 MELLAART, J. ; Excavation at Hacılar I-II (Edinburg, 1970) 15 ÖZGÜÇ, T. ; Öntarihte Ölü Gömme Adetleri (Ankara, 1948) 16 ÖZGÜÇ, T. ; Kültepe-Kaniş/Neşa (İstanbul, 2005) 17 SEVİN, V. ; Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar (İstanbul, 2003) 18 UHRİ, A. ; Anadolu’da Ölümün Tarihöncesi, Bir Geleneğin Oluşum Süreçleri (İstanbul, 2010) 19 WARNER, J.L. ; Elmalı-Karataş II, The Early Bronze Age Village of Karataş (Bryn Mawr., 1994) 20 YAKAR, j. ; The Later Prehistory of Anatolia (Oxford, 1985) 21 YAKAR, j. ; Prehistoric Anatolia (Tell Aviv, 1991)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri; ölü gömme terminolojisi, tanımlar, gömme biçimleri, konumları, tipleri, yönlendirmeleri, geleneğin biçimlenmesi, köken gelişimi, kronolojisi, bölgesel farklılıklar, kültürel ve sosyo-ekonomik çerçeve, toplumsal sınıflar, din ilişkisi, mezar hediyesi, mezarların yerleşim kontekstleri ve arkeolojik veriler ışığında değerlendirilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 4 1 4
5 Derse Katılım 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Ölüm Kavramı ve Ölü Gömme Tipleri
2 Giriş: Ana Hatlarıyla Paleolitik ve Epipaleolitik Çağ'da Ölü Gömme Gelenekleri
3 Levant Ölü Gömme Gelenekleri
4 Ata Kültü
5 Çayönü Ölü Gömme Gelenekleri ve Dini Yapı
6 Körtik Tepe Ölü Gömme Gelenekleri ve Sosyal Yapı
7 Göbeklitepe T-Biçimli Dikitler
8 Göbeklitepe Mimari ve Kült Objeleri
9 Şanlıurfa Bölgesi ve Çevresinde T-Biçimli Dikitler
10 Orta Anadolu'da Akeramik dönem Ölü Gömme Gelenekleri
11 Geç Neolitik Çağ Ölü Gömme Gelenekleri: Köşk Höyük Örneği
12 Geç Neolitik Çağ Ölü Gömme Gelenekleri: Çatalhöyük Örneği ve Dini Yapı
13 Kalkolitik Çağda Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri
14 Erken Tunç Çağında Extramural Gömme Gelenekleri: Yortan Kültürü Örneği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297296 “Ölüm” kavramını tanımlayabilecek
2 1297297 Anadolu ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1297298 Kültürel miras yönetimi ve dini uygulamalar konusunda deneyim bilgi sahibi olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5
3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek