Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Anadolu’da Ölü Gömme Geleneklerinin kronolojik ve tipolojik açıdan incelenerek din, birey-toplum ve kültürler arası ilişkilerini irdelemek, anlamlandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 AKYURT, M.; MÖ II. Binde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri (Ankara, 1998) 2 AKTÜRE, S.; Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (İstanbul, 1994) 3 ALKIM, U.B. ve diğ.; İkiztepe I-II (Ankara, 1988; 2003) 4 BRAIDWOOD, R.J.; Tarih Öncesi İnsan (İstanbul, 1995) 5 BRYCE, T.; Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum (Ankara, 2003) 6 CHILDE, G.; Kendini Yaratan İnsan (İstanbul, 1988) 7 DURU, R.; Kuruçay II (Ankara, 1996) 8 DURU, R. ; Unutulmuş Bir Başkent : Tilmen (İstanbul, 2003) 9 HODDER, I. ; Çatalhöyük : Leoparın Öyküsü (İstanbul, 2006) 10 KAMİL, T. ; Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia (Oxford, 1982) 11 LLOYD, S. – MELLAART, J. ; Beycesultan –I : The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels (London, 1962) 12 MACQUEEN, J.G. ; Hititler ve Hititler Çağı’nda Anadolu (Ankara, 2001) 13 MELLAART, J. ; Çatalhöyük, A Neolithic Town in Anatolia (New York, 1967) 14 MELLAART, J. ; Excavation at Hacılar I-II (Edinburg, 1970) 15 ÖZGÜÇ, T. ; Öntarihte Ölü Gömme Adetleri (Ankara, 1948) 16 ÖZGÜÇ, T. ; Kültepe-Kaniş/Neşa (İstanbul, 2005) 17 SEVİN, V. ; Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar (İstanbul, 2003) 18 UHRİ, A. ; Anadolu’da Ölümün Tarihöncesi, Bir Geleneğin Oluşum Süreçleri (İstanbul, 2010) 19 WARNER, J.L. ; Elmalı-Karataş II, The Early Bronze Age Village of Karataş (Bryn Mawr., 1994) 20 YAKAR, j. ; The Later Prehistory of Anatolia (Oxford, 1985) 21 YAKAR, j. ; Prehistoric Anatolia (Tell Aviv, 1991)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri; ölü gömme terminolojisi, tanımlar, gömme biçimleri, konumları, tipleri, yönlendirmeleri, geleneğin biçimlenmesi, köken gelişimi, kronolojisi, bölgesel farklılıklar, kültürel ve sosyo-ekonomik çerçeve, toplumsal sınıflar, din ilişkisi, mezar hediyesi, mezarların yerleşim kontekstleri ve arkeolojik veriler ışığında değerlendirilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 4 1 4
5 Derse Katılım 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Ölüm Kavramı ve Ölü Gömme Tipleri OMÜ.ARK.337 (1).pdf
2 Giriş: Ana Hatlarıyla Paleolitik ve Epipaleolitik Çağ'da Ölü Gömme Gelenekleri OMÜ.ARK.337 (2).pdf
3 Levant Ölü Gömme Gelenekleri OMÜ.ARK.337 (3).pdf
4 Ata Kültü OMÜ.ARK.337 (4).pdf
5 Çayönü Ölü Gömme Gelenekleri ve Dini Yapı OMÜ.ARK.337 (5).pdf
6 Körtik Tepe Ölü Gömme Gelenekleri ve Sosyal Yapı OMÜ.ARK.337 (6).pdf
7 Göbeklitepe T-Biçimli Dikitler OMÜ.ARK.337 (7).pdf
8 Göbeklitepe Mimari ve Kült Objeleri OMÜ.ARK.337 (8).pdf
9 Şanlıurfa Bölgesi ve Çevresinde T-Biçimli Dikitler OMÜ.ARK.337 (9).pdf
10 Orta Anadolu'da Akeramik dönem Ölü Gömme Gelenekleri OMÜ.ARK.337 (10).pdf
11 Geç Neolitik Çağ Ölü Gömme Gelenekleri: Köşk Höyük Örneği OMÜ.ARK.337 (11).pdf
12 Geç Neolitik Çağ Ölü Gömme Gelenekleri: Çatalhöyük Örneği ve Dini Yapı OMÜ.ARK.337 (12).pdf
13 Kalkolitik Çağda Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri OMÜ.ARK.337 (13).pdf
14 Erken Tunç Çağında Extramural Gömme Gelenekleri: Yortan Kültürü Örneği OMÜ.ARK.337 (14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514815 “Ölüm” kavramını tanımlayabilecek
2 1514816 Anadolu ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1514817 Kültürel miras yönetimi ve dini uygulamalar konusunda deneyim bilgi sahibi olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek