Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK321 Asur Sanatı I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Hitit Çağı öncesinde Orta Tunç Çağı ve Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu Uygarlıkları’nın özelliklerini tanıtmak, ortaya çıkış ve gelişim süreçlerini kronolojik olarak izlemek, karakteristik kültür özelliklerini ortaya koymak, çağdaş çevre kültür bölgeleriyle karşılaştırmak ve özgün yönlerini/farklılıklarını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 ALKIM, U.B.; Anatolien I. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Jahrtausends v. Chr. (München/Genf/Paris, 1968) 2 AKYURT, M.; M.Ö. 2. Bin Yılda Anadolu’da ölü Gömme Adetleri (Ankara, 2001) 3 ALP, S.; Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürler (Ankara, 1972) 4 BALKAN, K.; Kaniş Kralı Anum-Hirbi’nin Warşama Kralı Mama’ya Gönderdiği Mektup (Ankara, 1957) 5 BALKAN, K.; Kanis Karum'unun Kronoloji Problemleri Hakkında Müşahadeler (Ankara, 1955) 6 LARSEN, M.T.; The Old Assyrian City State and its Colonies (Kopenhagen, 1977) 7 LEWY, H.; Anatolia in the Old Assyrian Period (Cambridge, 1965) 8 NASHEF, K.; Die Orts- und Gewäsernamen der altassyrischen Zeit (RGTC IV) (Wisbaden, 1991) 9 ORLIN, L.L.; Assyrian Colonies in Cappadocia (Paris, 1970) 10 ÖZGÜÇ, T.; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar / New Researches at the Center of the Assyrian Trade Colonies (Ankara, 1959) 11 ÖZGÜÇ, T.; Kültepe-Kaniş kazıları II: Eski Yakındoğu’nun Ticaret Merkezinde Yeni Araştırmalar / New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East (Ankara, 1986) 12 ÖZGÜÇ, T.; Kültepe-Kaniş/Neşa Sarayları ve Mabetleri / The Palaces and Temples of Külteğe-Kaniş/Neşa (Ankara, 1999) 13 ÖZGÜÇ, T.; Kültepe. Kaniş/Neşa (İstanbul, 2005) 14 SEVİN, V.; Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul, 2003) 15 VEENHOF, K.R.; Aspects of Old Assyrian Trade and its Terminology (Leiden, 1972) 16 VON DER OSTEN, H.H.; The Alishar Hüyük, Seasons of 1930-32, Part II (OIP XXIX) (Chicago, 1937)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hitit Çağı öncesinde Orta Tunç ve Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu Uygarlıkları; temel kavramlar ve terminolojisi; araştırma tarihçesi; kronoloji; Anadolu ile Kuzey Mezopotamya arasında ticarete ortam hazırlayan koşullar, ticaret güzergâhları, ticareti yapılan maddeler ve ürünler, tüccarlar; kültürel etkileşim; siyasi ortam, Anadolu’da ilk devlet öncesi beylikler; askeri, sivil ve resmi yapılar; toplumun sosyal ve idari yapısı, kurumlar; hukuk, din-inanç, dini objeler; ekonomik hayat; madencilik, dokuma, küçük el sanatları, seramik, ithal eşyalar; Hitit Çağı’nı hazırlayan koşullar ve Orta Tunç ve Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nın Anadolu arkeolojisindeki yeri ve önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 4 1 4
5 Derse Katılım 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 4 2 8
54 Ev Ödevi 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514805 Arkeoloji programı ile ilgili temel kavramları tanır.
2 1514806 Arkeoloji ile ilgili kuram ve yöntemler arasındaki bağlantıyı kurar.
3 1514813 Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun gerekli verileri toplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek