Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK325 Latince I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Latince temel dilbilgisi, söz dizimi kuralları ve sözcük hazinesi öğretilerek, öğrencilerin klasik metinlerde karşılaşacakları Latince kökenli kelimeleri kavramalarına yardımcı olmak. Belirtilen konu başlıkları çerçevesinde bilgilendirerek basitleştirilmiş Latince cümle ve metinlerden Latinceden çeviri yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Esra Ayşe KIROĞLU

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Cambridge Latin Course, Cambridge University Press. -Çiğdem Dürüşken, Felsefecilere Özel Latince, Descartes Latince Öğreniyor, Alfa Basın Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti., -Çiğdem Dürüşken, Latince Güzel Sözler Antolojisi, Alfa Basın Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. - Doç. Dr. Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili, Sosyal yayınlar, Eylül 1996. -Doç. Dr. Meliha Kulaoğlu (Koşan), Latin Dili Syntaksı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1989. -Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2013 -Faruk Zeki Perek, Tercümeli Laince Grameri, Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul,1968. -Frederic M. Ve Richard A.,Wheelock’s Latin, Collins Reference. -Hans H. Orberg, LinguaLatina. -William E. Linney, Getting Started with Latin, Armfield Academic Press.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Latincenin tarihçesi, Latin alfabesi, Latincenin ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
10 Tartışma 8 1 8
11 Soru-Yanıt 8 3 24
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Latincenin önemi ve Roma Dünyası. 1.hafta.mp4
Latincenin Önemi ve Roma Dünyası.docx
2 Latin alfabesi, gramer yapısı ve sözcüklerin okunuşu. 2. hafta.mp4
Latin alfabesi ve sözcüklerin okunuşu.docx
3 Latin alfabesi, gramer yapısı ve sözcüklerin okunuşu. 3. hafta.mp4
Latin alfabesi ve sözcüklerin okunuşu 2.docx
4 Esse fiili ve örnek cümleler . 4. hafta.mp4
Ese fiili ile 1. Çekime giren isimlerle örnek cümleler.docx
5 Ese fiili ile 1. Çekime giren isimlerle örnek cümleler. 5. Hafta.mp4
Ese fiili ile 1. Çekime giren isimlerle örnek cümleler.docx
6 Fiiller-Verbum. Fiillere ilişkin ön bilgiler. Praesens-Şimdiki zaman. 1. Ve 2. Çekime giren fiiller. Fiiller.docx
7 Özne-yüklem uyumu. Olumsuzluk edatı, mi’li soru cümleleri, isim tamlaması, ön takılar, zamirler. Özne Yüklem Uyumu.docx
8 Örnek alıştırmalar ve ara sınava hazırlık. General review and preparation for the mid-term exam Örnek Alıştırmalar.docx
9 Ara sınav.
10 Antik metinlerden alınan örnek cümlelerle çeviri alıştırmaları. Examples with ancient texts Antik Cümleler.docx
11 2. çekim isimler Second Declension
12 Antik metinlerden alınan örnek cümlelerle ve 2. Çekime giren isimlerle alıştırmalar.
13 Sıfatlar-Adiectivum1. ve 2. Çekim sıfatlar First Declention and Second Declention: Masculine Nouns and Adjectives
14 Sayılar-Numeri. Sıfatlar ve sayılarla örnek alıştırmalar ve genel tekrar. Numbers and general review and preparation for the final exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535977 -Latin alfabesini, sözcüklerini, cümle yapısını temel düzeyde kavrarlar.
2 1535983 -Batı kültürünün temeli olan Latinceyi diğer dillerden ayırt eder ve Latince yazıları okurlar
3 1535984 -Antik kalıntılardaki ve literatürdeki Latince yazıları anlamlandırılar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 5 2 4
2 1 2 1 5 2 4
3 1 2 1 5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek