Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK336 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencilerin; dijital veri ve görüntü işleme, photoshop programını kullanma ve fotoğrafları düzenleme yöntemleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Scott Kelby, Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Çev: Ayça Göçmen, Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2008. Emre İkizler, Filmden Dijitale, Say Yayınları. Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, İnkilap Kİtabevi. Julie Adair, Amatörler için Dijital Fotoğrafçılık, Dünya Yayıncılık. Julie Adair King, Amatörler İçin Dijital Fotoğrafçılık, Çev: Caner Özer, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

AutoCad, Photoshop, 3D Studio Max ve diğer görüntü işleme programları. Fotoğrafların düzenlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 15 2 30
24 Seminer 4 2 8
48 Sözlü Sınav 2 4 8
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital veri işlemeye giriş
2 Dijital görüntülemenin temelleri
3 Çözünürlük ve görüntü kalitesi, Renk kullanımı
4 Bilgisayar Kullanımı ve Photoshop yazılımı
5 Araçlar kutusunun özellikleri
6 Araçların kullanımı
7 Photoshop menülerinin işlevleri
8 Ara sınav
9 Adjustment Menüsü
10 Seçim menüsü
11 Katmanlarla çalışma
12 Fotoğraflarda montaj ve kurgu teknikleri
13 Photoshop filtreleri
14 Plug-in kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533379 Dijital teknolojiyi kullanma yeteneğini geliştirme
2 1533380 Dijital görüntü işleme programlarını kullanmayı öğrenme
3 1533381 Dijital teknolojiyi kullanarak fotoğraf çekerken gerekli olan teknik ve estetik becerisini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek