Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK332 Kültürel Miras Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kültür ve kültürel miras kavramı; Anadolu ve dünyada kültürel miras olarak değerlendirilen eserlerin neler olduğu; bu eserlerin kültürel miras olarak belirlenmesindeki ölçütler ve kültürül miras kapsamındaki eserlerin korunması konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbara T. Hoffman, Art and cultural heritage: law, policy, and practice Press, 2006 Dallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective, Taylor & Francis, 2009. Peter Probst, "Osogbo and the Art of Heritage: Monuments, Deities, and Money", Indiana University Press, 2011.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Derste, kültür ve kültürel miras kavramının tanımı yapılacak; Ülkemizdeki kültürel miras olarak değerlendirilen eserlerin tespitindeki unsurlar belirlenecektir. Ayrıca Dünya Kültürel Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinde anıtlar, yapı toplulukları ve sitler olarak üç grupta toplanan kültürel miras eserlerinin Anadolu ve Dünyadaki örnekleri incelenecek; bu eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında izlenmesi gereken metotlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Metodoloji
3 Kültür ve kültürel miras kavramı
4 Kültürel Miras ve Doğal Miras Sözleşmesi
5 Anadolu’da yer alan kültürel miras eserleri
6 Anıtlar-1
7 Anıtlar-2
8 Yapı toplulukları-1
9 Ara sınav
10 Yapı toplulukları-2
11 Sitler-1
12 Sitler-2
13 Dünya’da yer alan kültürel miras eserlerinin tespiti
14 Kültürel Miras yönetimi ve koruma metotları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533018 Kültür ve kültürel miras kavramını açıklar.
2 1533025 Anadolu ve dünyada kültürel mirasın belirlenmesindeki ölçütleri ortaya koyar
3 1533030 Kültürel mirasın yönetimi ve korunma yöntemlerini belirler.
4 1533032 Dünya Kültürel Mirası kanun ve yönetmeliği konusunda bilgiler sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek