Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK334 Antik Çağda Karadeniz 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Antik Çağda Karadeniz’de varlık bulan kültürler hakkında bilgi edinmeyi; söz konusu kültürlerin köken, dönem ve bölge içindeki etkilerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Amberger, J.C. 1996 : “The secret history of the swords: Adventures in Ancient mential arts” Armstrong, M.A. 1996 : “Monetary History of the World” , Princeton Bandy, A.C. 1983 : “Ioannes Lydus: On Power”, Philadelphia Bernhard, M.L. 1976 : “Dioscuria” The Princeton Encyclopedia of Classical Sites Blockley, R.C. 1983 : “The Fragmentary classicising Historians of the Later Roman Empire, vol.II”, Wiltshire 1985 : “The History of Menander the Guardsman”, Wiltshire Brashinskii, I.B. 1980 : “Grecheskii keramicheskii import na Nizhnem Donu v VIII vv. do n.e.”, Leningrad Braund, D. 1991 : “Procopius on the economy of Lazica” Classical Quarterly 41 1994 : “Georgia in Antiquity, A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC AD 562”, Oxford

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Derste Antik Çağ Kavramı, Karadeniz bölgesinin tarihi coğrafyası, bölgede Antik çağda var olan kültürler, bölgeyi kültürel yönden etkileyen ve buna zemin hazırlayan unsurlar işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
11 Soru-Yanıt 5 2 10
34 Okuma 12 2 24
54 Ev Ödevi 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Metodoloji
3 Antik Çağ’da Karadeniz bölgesinin tarihi coğrafyası
4 Yazıtlar ve Antik Çağ yazarları ışığında Karadeniz bölgesinin tarihi coğrafyası
5 Antik Çağda Karadeniz kültürleri
6 Doğu Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-1
7 Doğu Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-2
8 Ara Sınav
9 Batı Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-1
10 Batı Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-2
11 Orta Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-1
12 Orta Karadeniz bölgesindeki kültürel unsurlar-1
13 Antik Çağda Karadeniz Ticareti
14 Ticaret ve Sömürgecilik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530188 Antik Çağ Kavramını tanımlayabilme.
2 1530189 Karadeniz bölgesindeki kültürleri açıklayabilme.
3 1530190 Karadeniz bölgesinin yerel kültürleriyle bölgeye sonradan gelen kültürler arasındaki ilişkileri analiz edebilme.
4 1530201 Antik Çağ’da Karadeniz bölgesindeki kültürlerin arkeolojik materyalleri konusunda tasnif, tanım ve karşılaştırma yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek