Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Antik dönem ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri hakkında bilgi sahibi olma. Anıt mezarlar, Kaya mezarları, lahitler, oygu mezarların dönemlere ve kültürlere göre tipolojilerini bilme ve yorumlamayı öğretmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçay, T. (2008a). Olba Mezarları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Akçay, T. (2008b). Olba'daki Taş Ustası Mezarları ışığında Yerel Taş İşçiliği, Olba XVI, 291- 317. Akçay, T. (2011). Olba'da Hıristiyan Mezarları. Seleucia ad Calycadnum, (I), 133- 146. Akçay, T. (2012). Olba Mezarlık Alanları. Seleucia ad Calycadnum, (II), 77-104, Akçay, T. (2014). Olba'daki Tapınak Cepheli Kaya Mezarı, Seleucia ad Calycadnum, IV, 79-95. Akçay, T. Erdem, B. (2016) Doğu Dağlık Cilicia Mezarları, Olba'dan Yeni Mezar Tipleri ve Terminoloji Önerileri, Seleucia, (IV), 261-287. Akkermans, P. M. M. G. (1989), Halaf Mortuary Practices: A Survey, to the Euphrates and eyond Archaeological Studies in Honour of Maurits N. van Loon, (Ed. O. M. C. Haex vd.), 75-88. Balter, M. (2008). Tanrıça ve Boğa. (çev. S.H. Riegel), istanbul: Homer. Barbet, A. Guigue, C. V. (1994). Les peintures des necropoles romaines d'Abila et du nord de la Jordanie. Institut français d'archeologie du Proche-Orient. Barnett, R. D., (1963), "The Urartian Cemetry at Igdyr", Anatolian Studies, XIII, 153-198. Başoğlu O. Şener, T. Gökkoyun, S. (2012). Olba iskeletleri, Adli Bilimler Dergisi, c. 11, s. 2. Perna, K., (2001). "Rituali funerari e rappresentazione del potere nella Creta del TMIIIA2IB,"Creta Antica 2, 125-138. Pettitt, P. (2015). Landscapes of the Dead: from face-to-face to place in human mortuary evolution. Settlement, Society and Cognition in Human Evolution, Cambridge University Press. 258-274. Pfalzner, P. Al-Maqdissi, M. Dohmarın-Pfalzner, H. Suleiman, A. (2003). Das königliche Hypogaum von Qatna, MDOG 135, 189-218. Pohl, D. (2004). Sandan in Tarsos, Kulturbegegnung in einem Brückenland. Gottheitenund Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im EbenenKilikien, Asia Minor Studien Band 53. Polat, Tamsü, R. (2010). Yeni Buluntular ışığında Phryg Kaya Altarları ve Bir Tipoloji Önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1,203-222. Popkin, P. (20.13). Hittite Ritual Animal Sacrifice: Integrating Zooarchaeology and Textual Analysis, Stockholm: Svenska institutet i Athen, 101-114. Price, S. (1999). Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press. Sevin, V. Özfırat, A. Kavaklı, E. (2000). "Van-Karagündüz Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları)", Bel/eten XLII1/238: 847-867. Sevin, V. Özfırat, A.(2000), Van-Karagündüz Kazıarı, Türkiye Arkeolojisi ve Istanbul Üniversitesi. (ed. O. Belli), İstanbul: 168-174. Sevin, V. (2012). Van Kalesi: Urartu Kral Mezarları ve Altıntepe Halk Mezarlığı,İstanbul: Ege Yayınları. Seeher, J. (1993), Tarihöncesi Çağlar'da Ölüm ve Gömü, (Çev. S. Gülçur), Arkeoloji ve Sanat (59).9-15. Shrape, E. J. (2000). Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram. (çev. A. Güç), Arasta yayıncılık. Simpson, E. (2010). The Gordion Wooden Objects. 1. The Furniture from Tumulus MM, Leiden: BRILL. Smith, W. (1842). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities London. Smith, W. (1890). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London. Şenyurt, S. Y. (1998). Ein Überblick die Hethitischen Jenseitsvortellungen, III. Ululararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, 573-585. Tek, A. T. (2002). Antik Literatür ve Yazıdardan Örneklerle Roma Dünyasında Ölüm, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Sanat Dergisi, Sayı 12, 121-148. Tek, A.T. (2003). "Prismatic Glass Bottles with Greek Inscriptions from Arycanda in Lycia", Annales du ISe Congres de l'Associationlnternationale pour l'histoire du Verre, New York - Corning, 82-87. Tekçam, T.(2007). Arkeoloii Sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayıncılık. Tekin, O. (1998). Elaiussa - Sebaste Sikkeleri. Adalya, (II), 151 - 158. Thaniel, G. (1973). Lemures and Larvae, The American Journal of Philology, 94, No. 2, 182-187. Thomson, G. (2007), Tarihöncesi Ege. Eski Yunan Tolumu Üzerine İncelemeler, (Çev. Celal Üster), İstanbul. Toorn, V. D. (1996), Family Religion in Babylonia, Ugarit and Israel, Leiden: Brill. Topaloğlu, Y. (2012). "Yeni Buluntular ışığında Kuzeydoğu Anadolu Kaya Mezarları". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-lO, 131-163 Toynbee, J. M. C. (1971).Death and Burial in the Roman World. London: Thames ve Hudson. Trampedach, K. (1999). Teukros und Teukriden, Zur Gründungslegende des Zeus Olbios - Heiligtums in Kilikien. Olba, II (Özel Sayı i), 93 - 110. Zaidman, L. B. - Pantel, P. S. (1992). Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press. Zanker, P. (1990). The Power of Images in the Age of Augustus, The University of Michigan. Zorlu, F. (2009). Urartu Ölü Gömme Adetleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Zoroğlu, L. (2007). Dağlık Cilicia ve Lykia'da Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Mimarisi Üzerinde Bir Deneme, III. Uluslararası Likya Sempozyum Bildirileri, 918-929.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölüm ve ölüm inancı, ölümden sonraki hayat, ilk gömüler, kremasyon, inhumasyon, mumyalama, sanduka, basit mezar, taş duvarlı mezar, lahit, küp, pişmiş toprak lahit, kaya mezarları, tümülüsler, anıt mezarlar, nekropol alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
49 Performans 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Dönem Ölü Gömme geleneklerine giriş I 1. hafta.pdf
2 Antik Dönem Ölü Gömme geleneklerine giriş II 2. hafta.pdf
3 Hititlerde Ölü gömme gelenekleri ve mezarları. 3. hafta.pdf
4 Urartu Ölü gömme gelenekleri ve mezarları. 4. hafta.pdf
5 Frig ölü gömme gelenekleri ve mezarları. 5. hafta.pdf
6 Lydia ölü gömme gelenekleri ve mezarları. 6. hafta.pdf
7 Ara sınav 7. hafta.pdf
8 Likya ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri. 8. hafta.pdf
9 Karia ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri. 9. hafta.pdf
10 Kilikya Bölgesi ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri. 10. hafta.pdf
11 Lahitler. 11. hafta.pdf
12 Ostothekler. 12. hafta.pdf
13 Anıt mezarlar. 13. hafta.pdf
14 Roma Dönemi mezar mimarisi ve ölü gömme gelenekleri. 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501694 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grek ve Roma Dönemlerinde ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1501695 Antik Dönemde ölümden sonra yaşam inancı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1501696 Antik dönem boyunca uygulanan ölü gömme ritüelleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1501697 Çeşitli dönemlere ait ölü kültleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1501698 Antik kaynaklarda bahsedilen ve arkeolojik buluntularla desteklenen ritüeller ve bölgesel özellikleri incelenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 2 5 1 3 1 1 1 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
2 2 4 4 2 5 1 3 1 1 1 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
3 2 4 4 2 5 1 3 1 1 1 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
4 2 4 4 2 5 1 3 1 1 1 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
5 2 4 4 2 5 1 3 1 1 1 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek