Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK326 Latince II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Latin dili hakkında genel bilgi vermek. Latin alfabesi, okuma kuralları, isimler, sıfatlar, fiiller, cümle yapıları ve zamanlar konusunda bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Esra Ayşe KIROĞLU

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Carl R. Buck, Comparative grammar of Greek and Latin, 1933. -Eileen A Gooder, Latin for Local History: an introduction, 2nd edition Longman, 1978. -P.G.W.Glare, Oxford Latin Dictionary, Oxford 1982. -J.B.Greenough, Allen and Greenough’s New Latin Grammar: Founded on Comparative Grammar, New York 1903. -E.C.A.Woodcock, New Latin Syntax, Bristol 1985. -L.R.Palmer, The Latin Language, 1954. -Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili, İstanbul 2006. -T.Charleton Lewis-Charles Short, A Latin Dictionary, Oxford 1879.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Latin alfabesi, gramer ve cümle yapıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
24 Seminer 4 2 8
27 Makale Yazma 8 2 16
34 Okuma 10 2 20
51 Sözlü Sınav 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Latince 1 dersi gramer konularının genel tekrarı. 1. hafta.docx
2 Antik metinlerden alınmış cümle ve metinlerle çeviri çalışmaları. 2. hafta.docx
3 Zamanlar-Gelecek Zaman (FuturumSimplex) 3. hafta.docx
4 Zamirler (Pronomen) 4. hafta.docx
5 FuturumSimplex ve 1. ve 2 çekim isim-sıfat-zamir içen örnek metin çalışmaları 5. hafta.docx
6 Praesens, Imperfectum ve FuturumSimplex zamanlarında “olmak” fiili 6. hafta.docx
7 3. çekim isimler Third Declension: Nouns 7. hafta.docx
8 Genel tekrar ve ara sınava hazırlık çalışmaları General review and preparation for the mid-term exam 8. hafta.docx
9 Ara sınav.
10 1., 2. Ve 3 çekim isimlerle çeviri çalışmaları 10. hafta.docx
11 3. çekime giren fiiler. Praesens ve Futurum zamanlarında 3. Çekime giren fiilerle örnek çalışmalar. 11. hafta.docx
12 Zamanlar-Geçmiş Zaman(Imperfectum) 12. hafta.docx
13 3., 4. ve 5. Çekim isimler 13. hafta.docx
14 Genel tekrar ve final sınavına hazırlık çalışmaları 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536012 Latin dil yapısı
2 1536013 Grameri
3 1536014 cümle yapıları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek