Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK328 Arkeometri II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan buluntuları doğa , fen ve mühendislik bilim dallarından da yararlanarak değerlendirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Archaeometry Textbook, Annual Archaeometry Workshops of Ministry of Culture Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Arkeolojik toprak altı ve üstü kalıntıların, ören yerlerinin saptanmasında kullanılan yöntemler : Jeofiziksel / fiziksel yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
24 Seminer 8 1 8
34 Okuma 8 2 16
36 Rapor 8 2 16
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (2): Radyoaktif yöntemler(TL –termoluminesans, Nötron aktivasyonu),Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
2 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (2): Radyoaktif yöntemler(TL –termoluminesans, Nötron aktivasyonu),Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
3 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (3): Atomik soğurma spektrometresi – AAS, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
4 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (3): Atomik soğurma spektrometresi – AAS, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
5 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (4) Diğer fiziksel yöntemler: Optik mikroskobi Optik Emisyon spektrometresi (spektral analiz),Türbidimetri,Nefalometri, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
6 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (4) Diğer fiziksel yöntemler: Optik mikroskobi Optik Emisyon spektrometresi (spektral analiz),Türbidimetri,Nefalometri, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
7 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (4) Diğer fiziksel yöntemler: Optik mikroskobi Optik Emisyon spektrometresi (spektral analiz),Türbidimetri,Nefalometri, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
8 Ara sınav
9 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (5) Diğer fiziksel yöntemler: XRD,Alev Fotometresi,Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
10 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (5) Diğer fiziksel yöntemler: XRD,Alev Fotometresi,Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
11 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (6) Diğer fiziksel yöntemler: Kondüktometri, Voltametri-Polarografi,Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
12 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (6) Diğer fiziksel yöntemler: Kondüktometri, Voltametri-Polarografi,Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
13 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (7) Diğer fiziksel yöntemler:SEM,IR, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi
14 Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri ( Kayaçlar, obsidiyen, kil çanak- çömlek, toprak, metal, curuf vs. örneklerinin ıslak veya enstrümental kalitatif ve/veya kantitatif analizleri ) (7) Diğer fiziksel yöntemler:SEM,IR, Konu ile İlgili Örneklerin İncelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533296 1-Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan buluntuları doğa , fen ve mühendislik bilim dallarından da yararlanarak değerlendirebilme
2 1533297 2-Arkeolojide çeşitli kalıntıların yaş tayinleri
3 1533298 3-Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin analizleri
4 1533299 4-Arkeolojik toprak altı ve üstü kalıntıların, ören yerlerinin saptanmasında kullanılan yöntemler
5 1533300 5-Arkeometri'nin uygulama alanları ve metotları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek