Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Antik Çağ resim sanatını incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ling R., Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 2- Mau A., Pompeii, Its Life And Art. tr. F. W. Kelsey. London, 1899

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Antik çağda resmin ortaya çıkışı, teknikleri, farklı dönem stil özellikleri, gelişimi, fresklerin ortaya çıkışı ve gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
27 Makale Yazma 7 2 14
34 Okuma 8 2 16
51 Sözlü Sınav 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; duvar resimleri ve işlevi
2 Fresk boyama teknikleri
3 İlk fresklerin ortaya çıkışı
4 Arkaik dönem sanatı
5 Klasik dönem resim sanatı
6 Klasik dönem Resim sanatı
7 Ara Sınavı
8 Hellenistik Dönem Resim sanatı
9 Pompeii duvar resimleri
10 Pompeii duvar resimleri
11 Anadolu duvar resimleri örnekleri: Zeugma
12 Anadolu duvar resimleri örnekleri: Ephesos
13 Diğer Anadolu saray ve konut örneklerinde duvar resmi örnekleri
14 Diğer Anadolu saray ve konut örneklerinde duvar resmi örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315308 Antik çağ resim sanatının kapsamı ve yönteminin öğrenebilme
2 1315309 Resim uygulama alanlarını tespit edebilme
3 1315310 Resim yapma tekniklerini ortaya koyabilme
4 1315316 Resimlerde kritik yapma ve dönem özelliklerini belirleme
5 1315317 Resim sanatı kronolojisini oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek