Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Antik Çağ resim sanatını incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ling R., Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 2- Mau A., Pompeii, Its Life And Art. tr. F. W. Kelsey. London, 1899

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Antik çağda resmin ortaya çıkışı, teknikleri, farklı dönem stil özellikleri, gelişimi, fresklerin ortaya çıkışı ve gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
27 Makale Yazma 7 2 14
34 Okuma 8 2 16
51 Sözlü Sınav 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; duvar resimleri ve işlevi
2 Fresk boyama teknikleri
3 İlk fresklerin ortaya çıkışı
4 Arkaik dönem sanatı
5 Klasik dönem resim sanatı
6 Klasik dönem Resim sanatı
7 Ara Sınavı
8 Hellenistik Dönem Resim sanatı
9 Pompeii duvar resimleri
10 Pompeii duvar resimleri
11 Anadolu duvar resimleri örnekleri: Zeugma
12 Anadolu duvar resimleri örnekleri: Ephesos
13 Diğer Anadolu saray ve konut örneklerinde duvar resmi örnekleri
14 Diğer Anadolu saray ve konut örneklerinde duvar resmi örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530103 Antik çağ resim sanatının kapsamı ve yönteminin öğrenebilme
2 1530104 Resim uygulama alanlarını tespit edebilme
3 1530105 Resim yapma tekniklerini ortaya koyabilme
4 1530111 Resimlerde kritik yapma ve dönem özelliklerini belirleme
5 1530112 Resim sanatı kronolojisini oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek